Op basis van hardware

Op basis van hardware
 • Vormt het hart van de besturing binnen de warmtepomp
 • Alle signalen die de werking van een warmtepompsysteem worden op de regeling aangesloten
 • Op basis van de binnenkomende signalen en de gewenste comfort instellingen wordt de compressor en andere delen in de installatie gaan aangestuurd

Een regeling is meestal uitgevoerd met een display en menusysteem waardoor de regelig ingezet kan worden voor:

 • bediening, ingeven van gewenste waarden
 • controle op juiste werking
 • uitlezen van warmtepomp proces waarden

 

Op basis van software

Op basis van software
 • Vormt het hart van de besturing binnen de warmtepomp
 • Een regeling op basis van software wordt steeds vaker toegepast
 • Alle signalen die de werking van een warmtepompsysteem beinvloeden komen hier binnen
 • Op basis van de binnenkomende signalen en de gewenste comfort instellingen zal de regeling op basis van de aanwezige software de compressor en andere delen in de installatie gaan aansturen
 • Uitlezen op afstand door breedbandverbindingen is steeds vaker mogelijk

Vaak is een regeling uitgevoerd met een display en menusysteem waardoor de regelig ingezet kan worden voor:

 • bediening, ingeven van gewenste waarden
 • controle op juiste werking
 • uitlezen van warmtepomp proces waarden

 

I/O componenten

I/O componenten
 • Indien een regelaar is opgebouwd met behulp van software dan is de inzet van speciale electronica noodzakelijk
 • Om kosten en ruimte te besparen zijn al deze modules vaak op één enkele printplaat ondergebracht

Deze electronica bestaat uit de volgende componenten:

 • ingangsmodule, hier komen de signalen van temperatuur, druk en flow sensoren binnen
 • uitgangsmodule, hier komt de sturing naar compressor, pompen en ventielen vandaan
 • een CPU of rekenunit, deze bepaald het gedrag(programma) van de regelaar
 • software opgeslagen in geheugenmodule
 • display met bediening
 • eventueel ethernet/usb verbinding voor service doeleinden

 

Op basis van hardware

 • De complete regeling bevindt zich in één module.
 • De regelaar is opgebouwd uit electronische componenten die zo geschakeld zijn dat ze bijvoorbeeld een temperatuur regeling vormen.
 • Wijzigingen in het gedrag zijn niet of heel sumier in te geven (alleen door gespecialiseerd personeel).
 • In een aantal gevallen is de regeling van een electroniche uitlezing voorzien.

Op basis van software

 • De regeling is opgebouwd uit electronische componeneten met als hart een microprocessor.
 • Electronica voor het verwerken van de sensoren en het aansturen van pomp, expansie ventiel en kleppen zitten in dezelfde behuizing.
 • De regeling gedraagt zich aan de hand van de ingegeven parameters en het software programma (firmware).
 • Vaak is het geheel voorzien van een visuele uitlezing en bedienings unit (HMI).
 • Wijzigingen in het gedrag kan door de gebruiker middels veranderen van parameters gerealiseerd worden.

I/O componenten

 • Deze uitvoering is gelijk aan de software oplossing met één belangrijke afwijking, de hardware (electronica) is niet in de vorm van één module opgebouwd.
 • Deze uitvoering kan uit standaard componenten bestaan en modulair zijn opgebouwd, te denken valt aan een PLC of modulair microprocessor systeem.

Op basis van hardware

Op basis van hardware

Omwisselen met een gelijke module is vaak de enige oplossing. Indien dit onmogelijk is dan moet de volgende checklijst gehanteerd worden:

 • afmetingen correct?
 • aan te sluiten sensoren en of uitvoerorganen compatibel?
 • range en instelbereik gelijk?
 • voedingsanning in overeenstemming met vorige regelaar?

Op basis van software

Op basis van software

Fabrikant zeer specifiek, zowel de gebruikte hardware als software. De installateur/technicus kan zelf nauwelijks invloed uitoefenen.

Uitsluitend vervangen door hetzelfde type systeem is dan de oplossing.

I/O componenten

I/O componenten

Het systeem is opgebouwd uit 4 soorten modules:

 • ingangs module , hierop worden de sensoren en schakelaars aangesloten
 • uitgangs module, hierop worden kleppen, pompen en ventielen aangesloten
 • de centrale verwerkingsmodule, hierin zit de intelligentie en het softwareprogramma
 • uitlezing- en bedieningsmodule, uitlezen warmtepompwaarden en ingeven van parameters

Op basis van hardware

Belangrijk is een visuele inspectie en een controle van:

 • juiste voeding spanning
 • vervuiling en corrosie op onderdelen
 • electrische aansluitingen
 • status backupbatterij

Op basis van software

Belangrijk is een visuele inspectie en een controle van:

 • juiste voeding spanning
 • vervuiling en corrosie op onderdelen
 • electrische aansluitingen
 • status backupbatterij
 • juiste firmware versie geinstalleerd

 

I/O componenten

Belangrijk is een visuele inspectie en een controle van:

 • juiste voedingspanning
 • vervuiling en corrosie van onderdelen
 • electrische aansluitingen
 • status backupbatterij
 • laatste versie software geinstalleerd
 • laatste versie firmware geinstalleerd

 

Op basis van hardware

Het niet juist fuctioneren van de regelaar is vaak te vinden in één van de volgende oorzaken:

 • defect sensor/schakelaar of aangesloten bedrading
 • defect klep/ventiel/motor of aangesloten bedrading
 • geheel of gedeeltelijk wegvallen van de voedingspanning
 • defect onderdeel in de electronica
 • lege backupbatterij

De juiste schema's en het ontroleren van stroom en spanning op de daarvoor aangewezen punten met een universeelmeter is de oplossing.

Op basis van software

Het niet juist fuctioneren van de regelaar is vaak te vinden in één van de volgende oorzaken:

Hardware:

 • defect sensor/schakelaar of aangesloten bedrading
 • defect klep/ventiel/motor of aangesloten bedrading
 • geheel of gedeeltelijk wegvallen van de voedingspanning
 • defect onderdeel in de electronica
 • lege backupbatterij

Software:

 • verlies of beschadiging van het softwareprogramma
 • onjuiste firmware geladen
 • backupbatterij defect

De juiste schema's en het ontroleren van stroom en spanning op de daarvoor aangewezen punten met een universeelmeter is de oplossing.

 

I/O componenten

Het niet juist fuctioneren van de regelaar is vaak te vinden in één van de volgende oorzaken:

Hardware:

 • defect sensor/schakelaar of aangesloten bedrading
 • defect klep/ventiel/motor of aangesloten bedrading
 • geheel of gedeeltelijk wegvallen van de voedingspanning
 • defect onderdeel in de electronica modules
 • lege backupbatterij

Software:

 • verlies of beschadiging van het softwareprogramma
 • onjuiste firmware geladen
 • onjuist gebruikers programma geladen
 • backupbatterij defect

De juiste schema's en het ontroleren van stroom en spanning op de daarvoor aangewezen punten met een universeelmeter is de oplossing.

 

Heb jij nog een aanvulling over dit onderwerp?

Bijvoorbeeld een beeld of filmpje of interessante feitjes/weetjes? Mail het ons!