Privacy statement

TechTake, onderdeel van ROVC, gevestigd aan Galvanistraat 13, 6716 AE te Ede is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in dit privacy statement.

Als je jezelf of een collega inschrijft voor een training, cursus of vak-/ of ROVC-beroepsopleiding, als je informatie wilt ontvangen, jezelf of een collega aanmeldt voor een kennistest of examen, laat je je persoonlijke gegevens bij ROVC achter. In dit privacy statement leggen wij je uit wat er met jouw gegevens gebeurt. Omdat ROVC jouw privacy belangrijk vindt, gaat ROVC zorgvuldig met jouw gegevens om.  

ROVC behoort tot de NCOI groep [1]. Dit betekent dat ROVC gebruik maakt van ondersteuning op het gebied van een aantal diensten, waaronder privacy. NCOI beschikt over een privacy officer en deze is bereikbaar via privacy@ncoi.nl. Heb je na het lezen van dit privacy statement nog vragen? Stel ze gerust aan de privacy officer.

Welke gegevens verwerkt ROVC van jou?
De volgende gegevens verwerkt ROVC mogelijk van jou:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland
 • Betalingsgegevens
 • Jouw feedback over de opleiding
 • Jouw aanwezigheid, eventuele resultaten en of je de opleiding hebt afgerond
 • Informatie die jij zelf aan ROVC verstrekt
 • Informatie die ROVC verzamelt uit cookies (lees hier meer over het cookiebeleid van ROVC)

Jouw persoonsgegevens kunnen ook door jouw werkgever doorgegeven worden, in het geval dat jouw werkgever je heeft ingeschreven voor een cursus/training/opleiding. De contactpersoon van jouw werkgever kan deze gegevens in dat geval ook inzien.

Wat doet ROVC met jouw gegevens?
ROVC kan jouw gegevens gebruiken voor verschillende doelen:

 • Leveren van jouw opleiding, cursus, training, examen of ander evenement bij ROVC
  We gebruiken jouw gegevens voor de registratie en administratieve afhandeling van jouw deelname en voor het verzorgen van de door jou gekozen opleiding, cursus, training, examen of ander evenement bij ROVC.
 • Versturen van servicemails
  Met servicemails houden wij jou, als cursist en de contactpersoon van jouw werkgever, op de hoogte van relevante onderwerpen die betrekking hebben op de cursus die jij bij ons volgt of in het verleden bij ons gevolgd hebt. Je kunt je op ieder moment uitschrijven voor de servicemails. Dat kan door in de servicemail te klikken op “afmelden” of door in ons preference center aan te geven dat je geen servicemails meer wilt ontvangen.
 • Versturen van nieuwsbrieven en direct mail
  Op jouw verzoek stuurt ROVC je graag nieuwsbrieven en direct mail met gratis tips, artikelen en updates over opleidingen en jouw verdere ontwikkeling. De algemene nieuwsbrieven versturen wij 12 keer per jaar. Je kunt je op ieder moment uitschrijven voor een nieuwbrief. Dat kan door in de nieuwsbrief te klikken op “afmelden”.
 • Versturen en verstrekken van aangevraagde informatie
  Op jouw verzoek stuurt ROVC je graag brochures, whitepapers, onderzoeken, posters en andere informatiedocumenten. Ook voor het verstrekken van door jou gevraagde inlichtingen en voor het reageren op jouw vragen gebruiken wij jouw gegevens. Als je bij ons documentatie, offertes of gratis diensten aanvraagt, dan kunnen we je één of meerdere vervolgmails toesturen met relevante informatie. Je kunt je op ieder moment uitschrijven voor deze mails. Dat kan door in de mail te klikken op “afmelden”.
 • Persoonlijke communicatie & gebruiksvriendelijkheid
  Wij kunnen jouw gegevens gebruiken om je een zo persoonlijk mogelijke ervaring te bieden, indien je hiermee akkoord gaat in bijvoorbeeld de cookie-instellingen. Bijvoorbeeld op onze website, in e-mailnieuwsbrieven of via persoonlijk contact.
 • Jouw account
  In je MijnROVC-account vind je een overzicht van de door jou gevolgde cursussen, de behaalde resultaten, je aanwezigheid en je contactgegevens. Zo kun je zien welke informatie ROVC van jou heeft en deze aanpassen indien nodig. Bovendien hoef je niet iedere keer opnieuw je gegevens in te vullen als je ingelogd bent in MijnROVC. Handig!
 • Cursusevaluaties
  ROVC hoort graag jouw mening over een gevolgde opleiding, cursus, training of evenement. Als je tevreden bent of als verbeterpunten hebt, hoort ROVC dit graag. ROVC wil namelijk graag haar diensten en services blijven verbeteren. Jouw evaluatie helpt daarbij. Je kunt er zelf voor kiezen of je je persoonlijke gegevens zichtbaar maakt voor andere bezoekers.
 • Verbetering van onze website
  Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site.
 • Wet- & regelgeving
  Wij volgen de op ons rustende wet- en regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals de AVG.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
Wanneer jouw werkgever met ROVC afspraken maakt, kan ROVC de informatie over je aanwezigheid bij de opleiding/cursus en behaalde resultaten verstrekken aan jouw werkgever.

Daarnaast zet ROVC externe dienstverleners (derden) in voor bijvoorbeeld het verzorgen van cursussen en trainingen, cursusevaluaties of het versturen van marketinguitingen per post en per mail. Jouw gegevens worden alleen aan derden verstrekt als dit relevant is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als ROVC daartoe wettelijk verplicht is. ROVC verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden.

Hoe beveiligt ROVC jouw gegevens?
Op de website van ROVC wordt gebruik gemaakt van een SSL-beveiliging. Ook van samenwerkingspartners eist ROVC dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. ROVC sluit per samenwerkingspartner een verwerkersovereenkomst af. Jouw gegevens kunnen doorgestuurd worden naar een externe docent of voor het uitvoeren van een examen. ROVC draagt zorg voor deze uitwisseling, waarbij deze derde partijen jouw gegevens alleen mag gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn doorgestuurd. Daarnaast stuurt ROVC niet meer gegevens dan noodzakelijk is om het doel te kunnen bereiken. Bijvoorbeeld voor het verzorgen van een examen.

Inzage, correctie en verwijdering
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In jouw persoonlijke MijnROVC-account kan je de belangrijkste gegevens inzien en aanpassen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevens­verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ROVC en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een digitaal bestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Als je ROVC verzoekt jouw gegevens te verwijderen, dan doet ROVC dit zo spoedig mogelijk, tenzij ROVC wettelijk verplicht is om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of wanneer er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten, zoals het voeren een juridische zaak.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rovc.nl. ROVC reageert zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 4 weken op een verzoek.

Bewaartermijn
ROVC bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is of zo lang als de wet ons voorschrijft.

Klacht
Als je niet tevreden bent over hoe ROVC met jouw gegevens omgaat, kun je een klacht indienen bij ROVC door een mail te sturen naar privacy@ncoi.nl. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacy statement (versie 1.4) is voor het laatst gewijzigd op 4 januari 2021.

Adres- en contactgegevens

ROVC Technische Opleidingen B.V.
Galvanistraat 13
6716 AE Ede
0318 - 698 698
info@rovc.nl

 

[1] Tot de NCOI groep behoren in ieder geval NCOI Opleidingsgroep B.V., NCOI Trainingen B.V., Scheidegger Opleidingen B.V., Scheidegger Trainingen B.V., Computrain Opleidingen B.V., Computrain Trainingen B.V., StudieBaan B.V., EVC Centrum Nederland B.V., Educatieve Uitgeverij Nederland B.V., Broekhuis Publishing B.V., Pro Education B.V., Pro Education Trainingen B.V., Boertien Vergouwen Overduin B.V., BVO Opleidingen B.V., Markus Verbeek Praehep B.V., MVP Trainingen B.V., NIBE-SVV Opleidingen B.V., NIBE-SVV Trainingen B.V., RBO Opleidingen B.V., RBO Trainingen B.V., ROVC Technische Opleidingen B.V. en NEDFAC B.V