Temperatuuropnemer

Temperatuuropnemer
 • Worden ingezet voor het meten van temperaturen
 • De temperatuur kan via verschillende technieken omgezet worden naar een standaard electrisch signaal
 • De meest gebruikte electrische signaal vormen zijn spanning en weerstand, in enkele gevallen wordt conversie naar een 4 tot 20 mA signaal toegepast

Veel voorkomende typen zijn:

 • PTC principe (weerstand wordt hoger bij temperatuur stijging)
 • NTC principe (weerstand wordt lager bij temperatuur stijging)
 • Thermokoppel principe, lage spanning stijging (mV) bij temperatuur stijging

 

Drukopnemer

Drukopnemer
 • Worden gebruikt voor het meten van druk, met name de druk voor en na de compressor in het koudemiddelcircuit
 • Binnen de drukopnemer wordt de druk omgezet naar een standaard electrisch signaal
 • Het bereik is meestal 0 tot 100 Bar (0 Volt tot 10 Volt), ook wordt 0 mA tot 20 mA gebruikt

Flowopnemer

Flowopnemer
 • Worden gebruikt om vloeistof of gasstromen te meten in leidingen
 • Ingezet om de juiste verhouding van vloeistof stromen (vaak heet water) door de verschillende installatie delen te controleren
 • Samen met de circulatiepomp wordt de juiste verdeling van warmte en koeling naar de afnemers binnen het comfortsysteem geregeld
 • De flow kan op veel verschillende maneren gemeten worden, in de warmtepomptechniek wordt veelvuldig een turbinewieltje systeem toegepast

De flowmeter geft afhankelijk van uitvoering en toepassing een standaard electrisch signaal in de vorm van:

 • spanning
 • stroom
 • puls

 

 

Temperatuuropnemer

Temperatuuropnemer

Een temperatuurvoeler/sensor is opgebouwd uit een opneemelement waarbij, afhankelijk van het gebruikte materiaal, de weerstandswaarde op- of afloopt bij een toename van de temperatuur.

Het element wordt dikwijls ingegegoten in een metalen omhulsel en voorzien van twee of drie aansluitdraden.

Het metalen omhulsel moet thermisch contact met de te meten leiding maken en kan niet op kunstof leidingen gebruikt worden.

Is er sprake van een toename van de weerstand bij temperatuur verhoging dan is het element een PTC voeler/sensor.

Is er sprake van een afname van de weerstand bij temperatuur verhoging dan is het element een NTC voeler/sensor.

Beide types worden gebruikt maar mogen niet onderling uitgewisseld worden.

Los van de PTC en NTC sensoren zijn er electronische varianten in omloop welke afhankelijk van de temperatuur een liniaire spanning afgeven (0,1 volt tot 0,25 volt)

Enkele fabrikanten stappen over naar een eenvoudige vorm van bedrading en experimenteren met sensoren volgens een bus topology.

Drukopnemer

Drukopnemer

Druk binnen de leiding wordt opgenomen met een meetmembraan. De druk laat dit membraan verbuigen waarop een rekstrookje is gemonteerd.

De rekstrook veroorzaakt een weerstandsverandering welke als meetwaarde kan worden gebruikt.

 

Flowopnemer

Flowopnemer

Flowsensoren komen in twee varianten voor:

 1. Mechanische sensoren. De flow door de leiding drijft in de sensor een kleine schoepenturbine aan. Aan deze turbine wordt een schakelaar bevestigd die bij elke omwenteling een schakelpuls afgeeft. Deze pulsjes worden omgezet in een elektrische spanning of stroom welke als flow-waarde door de besturing kan worden verwerkt.
 2. Druksensoren. Flow door een leiding met een venturi of drukmeting. De flow wordt bij deze meting omgezet naar een druk- of drukverschilmeting. De druk laat een membraan verbuigen waarop een rekstrookje is gemonteerd. Deze veroorzaakt een weerstandverandering welke als meetwaarde kan worden gebruikt.

 

Temperatuuropnemer

Temperatuuropnemer

Bij het kiezen van een temperatuur voeler/sensor is het van belang de juiste specificatie te kiezen, PTC kromme of NTC kromme.

Alle fabrikanten hanteren in eerste instantie de PT100 norm waarbij universeel is afgesproken hoe de temperatuurrange verloopt.

De keuze wordt in de tweede plaats gemaakt op basis van mechanische eigenschappen.

Drukopnemer

Drukopnemer

Bij de keuze voor de juiste drukopnemer gelden de volgende voorwaarden:

 • juiste in- of aanbouw maten mechanisch
 • geschikt voor het te meten medium
 • geschikt voor de te verwachten druk- en temperatuurrange
 • elektrische eigenschappen en aansluitingen

Flowopnemer

Flowopnemer

Bij de keuze voor de juiste flowopnemer gelden de volgende voorwaarden:

 • juiste in- of aanbouw maten mechanisch
 • geschikt voor het te meten medium
 • geschikt voor de te verwachten flow- en temperatuurrange
 • elektrische eigenschappen en aansluitingen

 

Temperatuuropnemer

Temperatuuropnemer

Onderhoud aan een temperatuuropnemer of temperatuursensor beperkt zich tot het uitvoeren van visuele controles.

 • juiste montage in verband met thermisch contact met de te meten leiding
 • bedrading goed gemonterd en niet beschadigd
 • eventuele wartels goed aangedraaid in verband met binnendringen vocht

Controle op de juiste werking door de sensor door te meten met een universeelmeter in het Ohm bereik.

Gebruik voor de juiste weerstandswaarde de fabriekstabel.

Drukopnemer

Drukopnemer

Onderhoud aan een drukopnemer of druksensor beperkt zich tot het uitvoeren van visuele controles.

 • juiste montage in verband met de te verwachten flow in de leiding
 • bedrading goed gemonteerd en niet beschadigd
 • eventuele wartels goed aangedraaid in verband met binnendringen vocht

Controle op de juiste werking door de sensor door te meten met een universeelmeter in het spanning of stroom bereik.

Gebruik voor de juiste range waarden uit de fabriekstabel.

 

Flowopnemer

Flowopnemer

Onderhoud aan een flowopnemer of flowsensor beperkt zich tot het uitvoeren van visuele controles.

 • juiste montage in verband met juiste aanstraling met de te meten leiding (let op de stromingsrichting!)
 • bedrading goed gemonterd en niet beschadigd
 • eventuele wartels goed aangedraaid in verband met binnendringen vocht

Controle op de juiste werking door de sensor door te meten met een universeelmeter in het Ohm bereik (puls).

Controle op de juiste werking door de sensor door te meten met een universeelmeter in hetspanning/stroom bereik (electronisch).

Vergelijk de gemeten waarden met de waarden uit de fabriekstabel.

 

Temperatuuropnemer

Temperatuuropnemer

Bij foutieve temperatuur meetwaarden gaat het vaak om twee veel voorkomende fouten:

 1. Het PTC/NTC element maakt geen goed thermisch contact met de meetleiding (de meetwaarde is sterk afwijkend van de normale situatie)
 2. Er is een minimale of maximale temperatuur aanwijzing, dit duidt op een onderbroken of kortgesloten element of bedradingsprobleem

Een visuele inspectie en of doormeten van bedrading en het element met een universeelmeter is dan de oplossing.

Drukopnemer

Drukopnemer

Fouten in waarden uitgelezen met behulp van druksensoren worden vaak veroorzaakt door vervuiling van het membraan of de meetleiding.

Demontage en schoonspoelen is dan de remedie.

Losgeraakte bedrading of binnendringen van vocht in de bedrading is het gevolg van slechte wartels of beschadiging van de bedrading, ook hier kunnen vreemde meetwaarden door ontstaan.

 

Flowopnemer

Flowopnemer

Fouten in waarden uitgelezen met behulp van flowsensoren worden vaak veroorzaakt door vervuiling van de turbine of meetleiding.

Demontage en schoonspoelen is dan de remedie.

Losgeraakte bedrading of binnendringen van vocht in de bedrading is het gevolg van slechte wartels of beschadiging van de bedrading, ook hier kunnen vreemde meetwaarden door ontstaan.

 

Heb jij nog een aanvulling over dit onderwerp?

Bijvoorbeeld een beeld of filmpje of interessante feitjes/weetjes? Mail het ons!