Terug naar Verdampers

Natte verdampers

Badverdamper

Badverdamper
 • Afkoelen proceswater en water/glycol
 • Combinatie van verdamper en afscheider

Luchtkoeler nat

Luchtkoeler nat
 • Koelen van lucht
 • Toepassing in combinatie met pompcirculatie

Q-plate

Q-plate
 • Koelen van vloeistof of secundair koudemiddel
 • Multifunctionele warmtewisselaar (verdamper, condensor)
 • Toepassing NH3-water of glycol
 • Toepassing NH3 - CO2

Badverdamper

Badverdamper
 • Koudemiddel wordt onder in de mantel van de badverdamper ingevoerd
 • Het koudemiddel verdampt om de buizen in de badverdamper
 • Gasvormig koudemiddel stijgt op naar de afscheider
 • In de afscheider stroomt vloeibaar koudemiddel terug door valpijpen
 • De te koelen vloeistof stroom door binnenpijpen in de badverdamper
 • Damp wordt afgezogen naar de compressor

Luchtkoeler nat

Luchtkoeler nat
 • Pomp voert koudemiddel naar koeler
 • Een deel van koudemiddel verdampt
 • Gasvormig en rest vloeibaar koudemiddel gaan retour naar vloeistofvat/afscheider

Q-plate

Q-plate
 • Koudemiddel en te koelen vloeistof stromen tussen platen door
 • Dit gebeurt om en om
 • Daardoor wordt warmte uitgewisseld
 • Koudemiddel verdampt (deels), te koelen vloeistof koelt af

Benamingen Badverdamper

Benamingen Badverdamper
1 Toevoer vloeibaar koudemiddel
2 Afvoer dampvormig koudemiddel
3 Stijg- en valbuizen
4 Afscheider
5 Badverdamper, (shell- en tube-wisselaar)
6 Binnenpijpen badverdamper
7 Mantel badverdamper 
8 Olie-aftap

Benamingen Luchtkoeler nat

Benamingen Luchtkoeler nat
1 Toevoerverdeelleiding vloeibaar koudemiddel
2 Lamellen op de buizen
3 Omkasting
4 Elektrisch ontdooi-element
5 Werkschakelaar
6 Ventilator 
7 Condenswaterafvoerleiding
8 Koelmiddelleidingen
9 Lekbak
10 Afvoerleiding gasvormig en vloeibaar koudemiddel

Benamingen Q-plate

Benamingen Q-plate
1 Mantel (shell)
2 Platen
3 Toe- en afvoer koudemiddel
4 Toe en afvoer te koelen vloeistof

Inspectie: zintuiglijk

Wat Norm Actie bij afwijking
Controle lamellenblok Moet schoon zijn Schoonmaken
Controle lekbak op vervuiling Moet schoon zijn Schoonmaken
Ventilatoren en motor Geluid, draairichting, regeling toerental Vervangen, smeren
Toerenregeling controleren
Ontdooiverwarming blok en lekbak Controleren op amperage Vervangen
Condensafvoer Controleren op verstopping Schoonmaken
Ophanging van de koeler Ophanging compleet en geen corrosie Vervangen
Montagemateriaal compleet
Berijping verdamperblok Egaal over de gehele verdamper (lamellen en buizen) Controleer toevoer koudemiddel

 

Inspectie: meten

WatNormActie bij afwijking
Luchtkoeler: In- uitblaastemperatuurInbedrijfstelgegevens en actuele bedrijfsconditiesOorzaak achterhalen
Temperatuur verdamper controleren
Verdamperdruk te hoog of te laagInbedrijfstelgegevensOorzaak achterhalen
Vloeistofkoeler in- en uitgaande temperatuurInbedrijfstelgegevensControleer op inwendige vervuiling, slechte warmteoverdracht
Controleer doorstroming koelmedium

Onderhoud

OnderhoudspuntToelichtingMiddel/gereedschap
Schoonmaken van lekbak en condenswaterafvoerVooral in vervuilende omgevingenBorstel, water
Lamellen schoonmakenKwetsbaarBorstel, water

Invriezen lamellenblok luchtkoeler

 • Controleer werking ontdooiing en instellingen tijdsduur en interval
 • Controleer condenswaterafvoer op verstopping
 • Controleer vochtgehalte in cel

Lage flow koel-proceswater

 • Pomp en kleppen controleren
 • Flowdetectie controleren
 • Waterregelventiel controleren

Heb jij nog een aanvulling over dit onderwerp?

Bijvoorbeeld een beeld of filmpje of interessante feitjes/weetjes? Mail het ons!