Hogedruk vlotter

Hogedruk vlotter
 • Regelt door doorlaat van vloeibaar koudemiddel tussen condensor en afscheider
 • Werkt als expansieorgaan tussen HD- en LD-deel
 • Toegepast bij shell and tube condensors waar weinig vloeistof nodig is

Lagedruk vlotter

Lagedruk vlotter
 • Regelt het niveau in de afscheider, (bad)verdamper, apart regelventiel
 • Toegepast in systemen met pompcirculatie

Elektronische niveau meting

Elektronische niveau meting
 • Meet het niveau in afscheider, regeling via apart ventiel
 • Toegepast bij systemen met afscheider

Hogedruk vlotter

Hogedruk vlotter
 • Vloeistof uit condensor stroomt in de vlotter
 • Door vloeistofniveau wordt vlotterbal gelicht
 • Daardoor wordt de regelschuif geopend
 • Vloeistof stroomt naar lage druk gedeelte
 • Hoog niveau in vlotter, grotere doorlaat vlotter
 • Gas dat meekomt wordt via ontgassingspijpje naar lagedrukgedeelte afgevoerd

Lagedruk vlotter

Lagedruk vlotter
 • Vlotter is via twee leidingen verbonden met de afscheider op het gewenste niveau
 • Te hoog niveau in afscheider stuursignaal naar regelventiel groter
 • Regelventiel sluit verder waardoor niveau in de afscheider daalt door minder toevoer
 • Te laag niveau in afscheider stuursignaal naar regelventiel kleiner
 • Regelventiel verder open waardoor niveau in de afscheider stijgt door meer toevoer

Benamingen hogedruk vlotter

Benamingen hogedruk vlotter
 1. Intrede ventiel
 2. Uittrede ventiel
 3. Servicekraan handmatige ontluchting
 4. Servicekraan handmatig aftappen
 5. Vlotterbol
 6. Hefboom en regelschuif
 7. Handbediening vlotter en regelschuif
 8. Ontgassingspijpje
 

Benamingen lagedruk vlotter

Benamingen lagedruk vlotter
 1. Inlaat stuursignaal naar regelventiel
 2. Uitlaat stuursignaal naar regelventiel
 3. Aansluiting lage drukafscheider hoog niveau
 4. Aansluiting lage drukafscheider laag niveau
 5. Vlotterhuis en vlotterbal
 6. Regelnaald
 7. Smoorplaat
 

Hogedruk vlotter

 • Hoeft niet in directe omgeving of specifieke hoogte tov condensor of vloeistofafscheider gemonteerd te worden (niet plaatsgebonden)
 • Maximaal 30 meter leidingafstand tot condensor
 • Maximaal 3 meter boven de condensor

Lagedruk vlotter

 • Wel plaatsgebonden naast de afscheider of badverdamper
 • Hoogte waarop vlotter gemonteerd is is hoogte in verdamper of afscheider

Heb jij nog een aanvulling over dit onderwerp?

Bijvoorbeeld een beeld of filmpje of interessante feitjes/weetjes? Mail het ons!