Capillair expansieorgaan

Capillair expansieorgaan
 • Niet instelbaar
 • Geen aanpassing op beslastingvariaties
 • Veel toegepast, goedkoop, bedrijfszeker
 • Koel- en vrieskasten
 • Afgepaste hoeveelheid koudemiddel in systeem

 

Handregelkraan

Handregelkraan
 • Beperkt handmatig instelbaar
 • Geen aanpassing op belastingvariaties
 • Nauwelijks meer toegepast, oude installaties
 • Systemen met vloeistofkoelers, pompsystemen
 • Variabele koudemiddelvulling in syteem

Capillair expansieorgaan

Capillair expansieorgaan
 • Vloeibaar koudemiddel stroomt door capillair
 • Hoge druk voor capillair, lage druk na capillair
 • Lengte en diameter bepalen de vloeistofdoorlaat
 • Condensordruk medebepalend voor hoeveelheid koudemiddel
   

Handregelkraan

Handregelkraan
 • Vloeibaar koudemiddel stroomt door de kraan
 • Hoge druk voor de kraan, lage druk na de kraan
 • Stand van de kraan en doorlaat bepalen de vloeistodoorlaat
 • Condensordruk medebepalend voor hoeveelheid koudemiddel
   

Benamingen capillair expansieorgaan

Benamingen capillair expansieorgaan
 1. Van condensor
 2. Droger
 3. Het capillair
 4. Naar verdamper
   

Benamingen handregelkraan

Benamingen handregelkraan
 1. Aluminium afdichtdop
 2. Afregelspindel
 3. Conus, kraanopening
   

Inspectie: zintuiglijk

Wat Norm Actie bij afwijking
Capillair: beschadiging, scheur of kerf, knik, beknelling Geheel onbeschadigd, zonder knikken Vervangen, repareren
Handregelkraan: afdichtdop Aanwezig, dop aangedraaid zorgt voor afdichting Aanbrengen
Handregelkraan: asafdichting Geen oliesporen, duidt op lekkage Kraan vervangen of afdichting

 

Dichtvriezen capillair door vocht in systeem

 • Droger vervangen
 • Systeem opnieuw goed vacumeren

Heb jij nog een aanvulling over dit onderwerp?

Bijvoorbeeld een beeld of filmpje of interessante feitjes/weetjes? Mail het ons!