Capillair expansieorgaan

 • Niet instelbaar
 • Geen aanpassing op beslastingvariaties
 • Veel toegepast, goedkoop, bedrijfszeker
 • Koel- en vrieskasten
 • Afgepaste hoeveelheid koudemiddel in systeem

 

Handregelkraan

 • Beperkt handmatig instelbaar
 • Geen aanpassing op belastingvariaties
 • Nauwelijks meer toegepast, oude installaties
 • Systemen met vloeistofkoelers, pompsystemen
 • Variabele koudemiddelvulling in syteem

Capillair expansieorgaan

 • Vloeibaar koudemiddel stroomt door capillair
 • Hoge druk voor capillair, lage druk na capillair
 • Lengte en diameter bepalen de vloeistofdoorlaat
 • Condensordruk medebepalend voor hoeveelheid koudemiddel
   

Handregelkraan

 • Vloeibaar koudemiddel stroomt door de kraan
 • Hoge druk voor de kraan, lage druk na de kraan
 • Stand van de kraan en doorlaat bepalen de vloeistodoorlaat
 • Condensordruk medebepalend voor hoeveelheid koudemiddel
   

Benamingen capillair expansieorgaan

 1. Van condensor
 2. Droger
 3. Het capillair
 4. Naar verdamper
   

Benamingen handregelkraan

 1. Aluminium afdichtdop
 2. Afregelspindel
 3. Conus, kraanopening
   

Inspectie: zintuiglijk

WatNormActie bij afwijking
Capillair: beschadiging, scheur of kerf, knik, beknellingGeheel onbeschadigd, zonder knikkenVervangen, repareren
Handregelkraan: afdichtdopAanwezig, dop aangedraaid zorgt voor afdichtingAanbrengen
Handregelkraan: asafdichtingGeen oliesporen, duidt op lekkageKraan vervangen of afdichting

 

Dichtvriezen capillair door vocht in systeem

 • Droger vervangen
 • Systeem opnieuw goed vacumeren

Heb jij nog een aanvulling over dit onderwerp?

Bijvoorbeeld een beeld of filmpje of interessante feitjes/weetjes? Mail het ons!