Condensatie warmtewiel

Condensatie warmtewiel
 • Geen coating op het aluminium
 • Toevoer- en afzuiglucht gaan in tegenstroom ieder door helft wiel
 • Omloopsnelheid  ca. 10 omw/min; capaciteit regelen door toerental
 • Vraagt nogal wat hoogte
 • Rendement doorgaans 78% tot maximaal 85%
 • Vochtrendement laag
 • Luchthoeveelheden tot 80.0000 m3/h

Enthalpie warmtewiel

Enthalpie warmtewiel
 • Coating op het aluminium
 • Toevoer- en afzuiglucht gaan in tegenstroom ieder door helft wiel
 • Omloopsnelheid  ca. 10 omw/min; capaciteit regelen door toerental
 • Vraagt nogal wat hoogte
 • Rendement doorgaans 78% tot maximaal 85%
 • Vochtrendement gemiddeld
 • Luchthoeveelheden tot 80.0000 m3/h

Sorptie warmtewiel

Sorptie warmtewiel
 • Coating op het aluminium
 • Toevoer- en afzuiglucht gaan in tegenstroom ieder door helft wiel
 • Omloopsnelheid  ca. 10 omw/min; capaciteit regelen door toerental
 • Vraagt nogal wat hoogte
 • Rendement doorgaans 78% tot maximaal 85%
 • Vochtrendement hoog
 • Luchthoeveelheden tot 80.0000 m3/h

Condensatie, Enthalpie en Sorptie warmtewiel

PLACEHOLDER

 • De afvoerlucht gaat over het warmtewiel waardoor het wiel warmte-energie en condens opneemt en de koude buitenlucht opwarmt en weer bevochtigd.
 • Het vochtrendement is laag maar in de winter maximaal.

Benamingen warmtewiel

Benamingen warmtewiel

Inspectie

Wat Norm Actie bij afwijking
Controle van de afdichtingen (onder andere spoelzone) rondom het warmtewiel Onbeschadigd en niet uitgedroogd Vervangen / herstellen
Controle op loszittende bouten en moeren van de bevestiging van de motor op de draagconstructie Vast Vastdraaien
Controle op oxidatie van alle bevestigingsonderdelen (bouten/moeren). Onbeschadigd Indien nodig onderdelen schoonmaken of vervangen
Controle van alle elektrische aansluitingen (losse verbindingen). Nauwelijks vervuiling en zeker geen losse verbindingen Vastzetten
Vervangen
Controle onbalans/ trillingen/ geluid van de aandrijfmotor. Geen overdadige trilling of geluid Indien één van deze factoren of een combinatie hiervan aanwezig is, duidt dit altijd op een defect of slijtage van de rotor- of motorlagers of verlopen uitlijning van de poelies.
Controle van de v-snaren op overmatige slijtage. De slijtage moet symmetrisch zijn op beide vlakken. Vervangen v- snaren
Controle op vervuiling van het warmtewiel. Geen vervuiling Schoonmaken

Functioneel onderhoud

Wat Norm Actie bij afwijking
Meting drukverschil over het warmtewiel en deze controleren met het ontwerpuitgangspunt. Bij een hoger gemeten waarde kan dit duiden op een vervuiling. Zie inbedrijfstelformulier Opnieuw inregelen door specialist
Metingen van de luchttemperaturen aan beide Zie inbedrijfstelformulier Opnieuw inregelen door specialist
zijden van het warmtewiel in zowel de toevoerals
de retourluchtzijde
Debietmetingen van de retour- en toevoerlucht
van de luchtbehandelingskast
Zie inbedrijfstelformulier Opnieuw inregelen door specialist

Werkwijze

Werkwijze

Heb jij nog een aanvulling over dit onderwerp?

Bijvoorbeeld een beeld of filmpje of interessante feitjes/weetjes? Mail het ons!