Terug naar Beveiligingen

Hoofdstroom en kortsluitbeveiligingen

Motorbeveiliging

Motorbeveiliging
 • Beveiligt een drie-fase-verbruiker (pomp, compressor) tegen overbelasting en korstsluiting in de wikkelingen van het motordeel
 • Principe is gebaseerd op afschakelen door middel van een bi-metaal (overbelasting ) of een onbelans in de stroom van de wikkelingen onderling (magnetisch principe)
 • Het is mogelijk met behulp van de draai/druk knop de verbruiker te issoleren van het net waardoor werkzaamheden aan de verbruiker veilig kunnen worden gesteld

Installatieautomaat

Installatieautomaat
 • Komen voor in één of meerfasen installaties. Deze automaten hebben een tweeledige functie:
 • in- en uitschakelen van een deel van de voeding voor installatiedelen
 • Beveiligen tegen kortsluiting en langdurige overbelasting van installatiedelen
 • Het gebruikte afschakel principe kan mechanisch (bi-metaal), magnetisch (evenwicht magnetisch veld fasen onderling, of-line en neutral veld) of een combinatie van beide zijn

Aardlekschakelaar

Aardlekschakelaar
 • Wordt gebruikt om electrocutie door het weglekken van stroom naar aarde door het menselijk lichaam te voorkomen
 • Indien er in de kringloop van stroom onderweg een verschil ontstaat, zal de aardlekschakelaar de kring afschakelen
 • Het verschil in stroom binnen de kringloop mag, afhankelijk van de toepassing, niet groter zijn dan 30mA.
 • Deze waarde is om medische redenen gekozen. Een hogere stroom kan hartfalen tot gevolg hebben

Motorbeveiliging

Motorbeveiliging
 • Een motorbeveiliging kan worden opgebouwd met behulp van een thermisch pakket of een motorbeveiliging schakelaar.
 • Beide beveiligingen schakelen de motor uit bij een te grote fase stroom of een ongelijke fasestroom.
 • Het principe van stroommeting is vaak dubbel uitgevoerd en bestaat uit een thermisch en een magnetisch deel.
 • Het thermisch deel is een bi-metaal en het magnetisch deel werkt op het bepalen van de grote van het magnetisch veld.
 • Een te grote stroom zorgt voor het aanspreken van het bi-metaal en een te hoog magnetisch veld.
 • De afschakelstroom kan worden ingesteld op de nominaalstroom van de motor.
 • Er zijn zowel uitvoeringen voor 3-fase systemen alsmede één-fase systemen.
 • Binnen deze beveiligingen zijn typen met verschilende aanloopkarakterestieken te koop. Dit omdat , afhankelijk van de toepassing, niet elke motor op gelijke wijze aanloopt.

Installatieautomaat

Installatieautomaat
 • Een installatie-automaat of automatische zekering is een beveiliging tegen het afnemen van een te hoge stroom.
 • De installatie-automaat kan enkel en dubbelpolig worden uitgevoerd.
 • Het principe van stroommeting kan zowel thermisch (bi-metaal) en of magnetisch (spoel) uitgevoerd worden.
 • Afhankelijk van het afgenomen vermogen wordt een maximale stroom sterkte gekozen.
 • Binnen deze installatie automaten kan ook voor een specifieke afschakelkarakterestiek gekozen worden. Dit is afhankelijk van de aangesloten verbruiker.

Aardlekschakelaar

Aardlekschakelaar
 • Een aardlekschakelaar spreekt aan als spanningvoerende delen in aanraking komen met de randaarde.
 • Elke electrische verbruiker is aangesloten op een spanningsbron. De wijze van aansluiten noemen we een stroomkring.
 • De stroom verlaat de spanningsbron en komt via de gebruiker en de retourleiding weer terug bij de spanningsbron.
 • Dit betekent dat de uitgaande stroom en retourstroom gelijk moet zijn.
 • Bij een aardlek vloeit een deel van de stroom via aarde weg, dit wordt door de aardlekschakelaar waargenomen.
 • De aardlekschakelaar schakelt uit en de verbruiker is hierdoor van de voeding los gekoppeld.

Motorbeveiliging

Motorbeveiliging

Installatieautomaat

Installatieautomaat

Aardlekschakelaar

Aardlekschakelaar

Motorbeveiliging

 • Onderhoud bestaat voornamelijk uit het controleren van de bedrading.
 • Bij sterke verkleuring van de kunstofdelen is het raadzaam de schakelaar te vervangen.
 • Bij uitvoeringen met een hangslot beveiliging de bevestigingsogen controleren.
 • Belangrijke controle op functioneren is zinvol maar niet altijd mogelijk.
 • Controle afschakelstroom instelling op basis van motor I-nominaal stroom is aan te bevelen.

Installatieautomaat

 • Onderhoud bestaat voornamelijk uit het controleren van de bedrading.
 • Bij sterke verkleuring van de kunstofdelen is het raadzaam de automaat te vervangen.
 • Belangrijke controle op functioneren is zinvol maar niet altijd mogelijk.

 

 

Aardlekschakelaar

 • Onderhoud bestaat voornamelijk uit het controleren van de bedrading.
 • Bij sterke verkleuring van de kunstofdelen is het raadzaam de schakelaar te vervangen.
 • Controle op de juiste werking door middel van de testknop is verplicht.

 

Motorbeveiliging

 • Losse bedrading en veroudering zijn de grootste storingsbronnen bij motorbeveiligingschakelaars.
 • Mechanische beschadiging door te hoge omgevingstemperatuur (uitgevallen ventilatie in regelkast) komt ook voor.
 • Sterke stroompieken bij overbelasting kan voor storing in de schakelaar zorgen.
 • Beschadiging instelling afschakelstroom door verkeerd gebruik van gereedschap komt regelmatig voor.

Installatieautomaat

 • Losse bedrading en veroudering zijn storingsbron nummer één bij istallatie-automaten.
 • Warmteproblemen bij wegvallen ventielatie in regelkast komt ook voor.

Aardlekschakelaar

 • Losse bedrading en vastkleven afschakelmechanisme komt het meeste voor.
 • Het vastkleven is een werkelijk gevaar. Hierdoor is het gevaar van blootstellen aan spanningsvoerende delen aanwezig (de automaat schakelt wel maar de contacten blijven gesloten!).
 • Regelmatig testen op werking kan dit euvel voorkomen (4 maal per jaar!).

Heb jij nog een aanvulling over dit onderwerp?

Bijvoorbeeld een beeld of filmpje of interessante feitjes/weetjes? Mail het ons!