Terug naar Beveiligingen

Drukbeveiligingen

Expansievat

Expansievat
 • Vangt wsselende drukken in het afname circuit van een warmtepomp op
 • Bestaat uit twee compartimenten gescheiden door een rubber of kunstof balg. Het ene compartiment is gevuld met vloeistof de ander met lucht
 • Het compartiment gevuld met lucht kan door de balg in volume veranderen, hierdoor worden drukschommelingen opgevangen

Overdrukbeveiliging

Overdrukbeveiliging
 • Worden gebruikt om te hoge drukken in leidingwerk en vaten te voorkomen
 • Bij een te hoge druk kan de belasting zo hoog oplopen dat mechanische delen binnen het leiding- en vaten deel scheuren of open barsten
 • Door afsluiters te plaatsen die door veerdruk gesloten blijven maar boven een bepaalde druk openen, kan een te hoge druk voorkomen worden
 • Plaatsing van dergelijke beveiligingen moet wel zodanig gebeuren dat "afblazen" van vloeistof of gas géén gevaar voor de omgeving oplevert!

 

 

Onderdrukbeveiliging

Onderdrukbeveiliging
 • Ook onderdruk kan gevaar opleveren, bij vaten en opslagsystemen ontstaat het gevaar van implosie
 • Door de relatief grote oppervlakten van tanks en vaten ontstaat er bij een onderdruk van enkele tientallen mBar al relatief grote krachten
 • Een onderdrukbeveiliging wordt dangebruikt voor het af/aanschakelen van installatie delen die implosie kunnen voorkomen
 • In het koudemiddelcircuit wordt de werking van de compressor beveiligd met een over/onderdruk beveiliging
 • Onderdruk betekent vaak onvoldoende verdamping door problemen met de bron
 • Overdruk is vaak het gevolg van onvoldoende warmteafname aan condensor zijde

Expansievat

Expansievat
 • De werking van het drukvat berust op het principe van volumevergroting bij het verhogen van de temperatuur bij een vloeistof.
 • Het verschil in volume bij koud afgifte water en volledig verwarmd afgifte water wordt in het drukvat gecompenseerd.
 • Hierdoor is de druk in het systeem binnen zekere grenzen stabiel.
 • Onstaat er door te hoge verwarming een te grote volume vergroting dan zal het veiligheidsventiel aanspreken.

 

Overdrukbeveiliging

Overdrukbeveiliging
 • Indien de druk boven de ingestelde druk, welke met de knop en veer wordt ingesteld overschreidt, zal de klep openen en kan het water de leiding verlaten.
 • Let op dat de overdrukbeveiliginguitlaat niet op ooghoogte en in de richting van een persoon kan wijzen.

Onderdrukbeveiliging

Onderdrukbeveiliging

Expansievat

Expansievat

Overdrukbeveiliging

Overdrukbeveiliging
 • 3 bar overstortventiel 1/2" buitendraad.
 • Bij toenemende druk in het leidingwerk wordt de druk boven de 3 bar afgvoerd.

Onderdrukbeveiliging

Onderdrukbeveiliging

Expansievat

 • Onderhoud aan het boilervat concentreert zich op het constateren en verhelpen van eventuele lekkages.
 • Is er een electrische naverwarming aanwezig, dan is sluiting naar aarde (aardlek) en controle op de juiste afdichting van de bekabeling noodzakelijk.
 • Indien een anode is geplaatst, ter bescherming van de boiler tegen corrosie, dan moet deze in het onderhoud worden meegenomen.

 

Overdrukbeveiliging

 • Het onderhoud beperkt zich tot het controleren op lekkage en het controleren van de electrische bedrading op loszitten of beschadiging.
 • Het controleren van de NO (normally open) en NC (normally closed) schakelaar met een universeelmeter is aan te bevelen maar is niet altijd mogelijk in een werkende installatie.
 • Heeft de beveiliging een instel mogelijkheid, controleer de instelling aan de hand van het logboek/installatie rapport.

Onderdrukbeveiliging

 • Het onderhoud beperkt zich tot het controleren op lekkage en het controleren van de electrische bedrading op loszitten of beschadiging.
 • Het controleren van de NO (normally open) en NC (normally closed) schakelaar met een universeelmeter is aan te bevelen maar is niet altijd mogelijk in een werkende installatie.
 • Heeft de beveiliging een instel mogelijkheid, controleer dan de instelling aan de hand van het logboek/installatie rapport.
 • Indien afwezig kan het RTO (Regeltechnisch Ontwerp) uitkomst bieden.

 

Expansievat

 • Drukverlies door uitwendige lekkage of lekkage inwendig bij de rubberbalg zijn de meest voorkomende storingen.
 • Controle van de rubberbalg , door kloppen op het vat, geeft uitsluitsel over de staat van de rubberbalg.

 

Overdrukbeveiliging

 • Storingen kunnen ontstaan door lekkage of onderbroken electrische bedrading.
 • Het verkleven van een NO (normally open) of  NC (normally closed) contact kan ook tot storingen leiden.
 • Doormeten van deze contacten met een universeelmeter kan uitsluitsel geven.

Onderdrukbeveiliging

 • Storingen kunnen ontstaan door lekkage of onderbroken electrische bedrading.
 • Het verkleven van een NO (normally open) of NC (normally closed) contact kan ook tot storingen leiden.
 • Doormeten van deze contacten met een universeelmeter kan uitsluitsel geven.
 • Ook hier kan een verkeerde instelling van over of onderdruk een verstoring van de installatie veroorzaken.

 

Heb jij nog een aanvulling over dit onderwerp?

Bijvoorbeeld een beeld of filmpje of interessante feitjes/weetjes? Mail het ons!