Terug naar Condensors

Lucht/water condensors

Verdampingscondensor

Verdampingscondensor
 • Industrie > 1000 kW
 • Regelmatig onderhoud en inspectie, koelwaterkwaliteit
 • Legionellapreventie nodig
 • Grote omvang, veel randappratuur
   

Koeltoren

Koeltoren
 • Industrie > 1000 kW
 • Regelmatig onderhoud en inspectie, koelwaterkwaliteit
 • Legionellapreventie nodig
 • Grote omvang, veel randappratuur
   

Hybride condensor

Hybride condensor
 • Industrie, opslag, supermarkten, gebouwen < 1000 kW
 • Minder onderhoud en inspecties
 • Geen legionellapreventie nodig
 • Kleinere omvang beperkte randapparatuur
   

Verdampingscondensor

Verdampingscondensor
 • Gasvomig koudemiddel in (persgas)
 • Vloeibaar koudemiddel uit
 • Aanzuigen buitenlucht, lage temperatuur en vochtigheid
 • Afvoer warme lucht, hoge relatieve vochtigheid
 • Verdeling van water voor verdamping
 • Circulatie van water voor verdamping
   

Koeltoren

Koeltoren
 • Warm koelwater wordt boven in de toren toegevoerd
 • Het water wordt via sproeiers verdeeld over het platenpakket
 • Water koelt af omdat een deel verdampt in de lucht
 • Koude lucht wordt van onder aangezogen
 • Koude lucht stijgt op door het platenpakket en neemt warmte op door verdampen
 • Vers water toevoer
 • Spui van verontreinigd water
 • Koud water wordt gebruikt in een aparte warmtewisselaar om koudemiddel te condenseren
   

Hybride lucht-water-condensor

Hybride lucht-water-condensor
 • Gasvormig koudemiddel gaat door de lamellenkoelers
 • Vloeibaar koudemiddel wordt aan onderzijde lamellenkoelers afgevoerd
 • Koellucht door ventilatoren langs de lamellenkoelers gevoerd
 • Koellucht van onder aangezogen en boven afgevoerd
 • Koelwater via sproeiers verdeeld over buitenzijde lamellenkoelers
 • Koelwater opgevangen in verzamelbak en via pomp naar sproeiers gevoerd
   

Benamingen verdampingscondensor

Benamingen verdampingscondensor
 1. Condensorspiraalleidingen
 2. Ventilator
 3. Circulatiepomp koelwater
 4. Spuivoorziening
 5. Luchtinlaat verdeelrooster
 6. Waterreservoir
 7. Watertoevoer en regelventiel, condensordrukregeling
 8. Sproeiers
 9. Druppelvanger

Benamingen koeltoren

Benamingen koeltoren
 1. Ventilator
 2. Sproeiers
 3. Platenpakket
 4. Luchttoevoer en geleidingspanelen
 5. Waterreservoir
 6. Aansluitingen van toe- en afvoerleiding 
   

Benamingen hybride lucht-water-condensor

Benamingen hybride lucht-water-condensor
 1. Persgastoevoer (koudemiddel)
 2. Persgasdeel
 3. Desuperheater, (droog)
 4. Condensor, besproeibaar
 5. Condensaatuitrede
 6. Circulatiepomp
 7. Watertoevoer voor besproeing
 8. Watersuppletie
 9. Wateropvangbak
 10. Ingedikt-waterafvoer
 11. koellucht
 12. Ventilator
 13. Aandrijving van ventilator

Inspectie: zintuiglijk

WatNormActie bij afwijking
Sproeiers controlerenMoeten open zijnSchoonmaken
Waterbehandeling controlerenpH niet lager dan 7Dosering chemicalien bijstellen iom leverancier
WaterfilterMoet schoon zijnReinigen
Circulatiepomp controle drukZie specificatie leverancierControle
Controle electrische bedradingGeen beschadigingen of loshangende bedradingHerstellen
Controle op corrosieGeen roestvormingBijwerken
Controle V-riem (indien aanwezig)Juiste spanning en conditieV-riem spannen of vervangen
Controle lagersZie smeerschema fabrikantSmeren of indien nodig vervangen
DruppelvangersGeen vervuilingSchoonmaak
Vorstbeveiliging waterbak en leidingwerkBij vorst automatisch inschakelenRepareren

 

Inspectie: meten

WatNormActie bij afwijking
pH ivm corrosieConform voorschrift fabrikant, pH > 7Chemicalien doseren
  Water spuien
Geleidbaarheid ivm vervuilingConform voorschriften fabrikantChemicalien doseren
Water spuien
Legionella ivm gezondheidConform wettelijke voorschriftenMonstername door laboratorium
Drukverschil waterfilterConform voorschriften fabrikantFilter vervangen of reinigen

Hoge drukstoring ( hoge condensatiedruk)

 • Controleer werking ventilatoren
 • Roosters aanzuiglucht schoon

Circulatiestoring, melding flowsensor

 • Waterniveau in reservoir controleren
 • Pomp en kleppen in watercircuit controleren
 • Filter vervangen of reinigen

Geleidbaarheid alarm

 • Controlemeting uitvoeren
 • Spuien en schoon water toevoeren
 • Chemicaliendosering controleren

Heb jij nog een aanvulling over dit onderwerp?

Bijvoorbeeld een beeld of filmpje of interessante feitjes/weetjes? Mail het ons!