Terug naar Compressoren

Roterende verdringer compressoren

Scrollcompressor

Scrollcompressor
 • Alleen gesloten uitvoering
 • Kleine- middelgrote AC- of koelinstallaties
 • Capaciteitsregeling mbv frequentieregelaar
 • Niet geschikt voor NH3
 • Geen onderhoud, geen reparatie
 • Compacte bouw
 • Vaak toegepast (80%), gunstige prijs

Schroefcompressor

Schroefcompressor
 • Open- en gesloten uitvoering
 • Grote industriele installaties
 • Capaciteitsregeling met schuif en/of frequentieregelaar
 • Ook geschikt voor NH3
 • Onderhoud en revisie (25000 uur)
 • Grote inbouwruimte, aparte oliekoeler noodzakelijk
 • Hoog rendement, lagere eindgastemperatuur en minder bewegende delen tov zuigercompressor

Rolzuigercompressor

Rolzuigercompressor
 • Open- en gesloten uitvoering
 • Kleine AC-installaties (vrachtauto)
 • Capaciteitsregeling mbv toerental aandrijfmotor
 • Niet toegepast met NH3
 • Geen onderhoud of reparatie
 • Heel compacte bouw

Scrollcompressor

PLACEHOLDER

Schroefcompressor

PLACEHOLDER

Rolzuigercompressor

Rolzuigercompressor
 1. Afdichting schot
 2. Excentrische rol
 3. Aandrijfas
 4. Compressie
 5. Aanzuig

Benamingen scrollcompressor

Benamingen scrollcompressor
 1. Uitlaat
 2. Inlaat
 3. Perspoort
 4. Inlaatbuis
 5. Excentriek
 6. Borgpen
 7. Compressorhuis
 8. Koelkanaal
 9. Oliereservoir
 10. Oliepomp
 11. Elektromotor
 12. Motoras
 13. Krukpen
 14. Taatslager
 15. Bewegende spiraal
 16. Afdichtingsringen
 17. Vaste spiraal
 18. Terugslagklep

Benamingen schroefcompressor

Benamingen schroefcompressor
 1. Zuigleiding
 2. Persleiding
 3. Olietoevoerkanalen
 4. V-schuif capaciteitsregeling
 5. Olieegalisatie aansluiting
 6. Terugslagklep
 7. Afscheider olie in persgas
   

Benamingen rolzuigercompressor

Benamingen rolzuigercompressor
 1. Aandrijfas
 2. Exentrische rol
 3. Afdichtingsschot

Inspectie: zintuiglijk

Wat Norm Actie bij afwijking
Draairichting Let op pijl Fasen omkeren
Oliepeil controleren Kijkglas, volgens specificatie fabrikant Oorzaak zoeken als er geen lekkage zichtbaar is
Trillingen   Fundatiebouten natrekken
Afwijkende geluiden (lagers, scrollrotor) Verandering ten opzicht van laatste inspectie Revisie of vervangen
Oliedruk controleren Ca. 1,5 bar hoger dan zuigdruk

Controleer oliepeil en oliefilters

Pomp defect

Elektrische aansluitingen Goede staat Nieuw monteren
Asafdichting, lekkage algemeen Geen oliesporen Vervangen of repareren

 

Inspectie: meten

WatNormActie bij afwijking
Condensatiedruk, zuigdruk, heetgastemperatuurVolgens meetgegevens bij inbedrijfstelling (IBS)Overige meetgegevens kringloop verzamelen, oorzaak herleiden
Opgenomen stroom compressorVolgens typeplaatje compressorCondensatiedruk controleren, vergelijken met werkingsgebied van compressor
Wikkelingen motor controleren
Analyse oliekwaliteit: metaalsporen, verzuring en vochtVolgens specificatie fabrikantOlie vervangen, oorzaak herleiden
Olie(carter)verwarming inschakelingAutomatisch inschakelen bij stilstandSchakeling en verwarming(element) controleren, doormeten

PKZ schakelt uit, motor vraagt te veel stroom

 • Opgenomen stroom meten
 • Controleren oorzaak; motor of koelkringloopproces

Geen drukverschil tussen zuig- en perszijde

 • Kleppen controleren
 • Hermetisch type compressor geheel vervangen

Olieverschildrukschakelaar aangesproken

 • Olieniveau controleren
 • Oliedruk controleren

Heb jij nog een aanvulling over dit onderwerp?

Bijvoorbeeld een beeld of filmpje of interessante feitjes/weetjes? Mail het ons!