Olieafscheider

Olieafscheider
 • Meegevoerde olie uit persgas afscheiden
 • Persleiding compressor
 • Oliehuishouding, retour naar compressor, oliebuffertank
 

Vloeistofafscheider

Vloeistofafscheider
 • Vloeistofstofdruppels uit zuiggas verwijderen (uitdampen)
 • Zuigleiding compressor
 • Bescherming compressor tegen vloeistofslag
 

Olieafscheider

Olieafscheider
Olieafsscheiding door
 • Volumevergroting, snelheidsverlaging
 • Inwendige constructie (gaasscherm, spiraal) voor optimaal verzamelen olie
 • Bij stijgend nivo opent de vlotter om olie terug te voeren
 

Vloeistofafscheider

Vloeistofafscheider
Vloeistofafscheiding door
 • Volumevergroting en snelheidsverlaging
 • Inwendige constructie
 • Uitdampen door warmte uit omgeving of inwendige warmtewisselaar
 

Benamingen olieafscheider

Benamingen olieafscheider
 1. Toevoeraansluiting
 2. Afvoeraansluiting
 3. Olieretouraansluiting
 4. Gaasscherm
 5. Gaasscherm 2
 6. Vlotterbal
 7. Vlotterventiel
 8. Oliereservoir
 

Benamingen vloeistofafscheider

Benamingen vloeistofafscheider
 1. Toevoeraansluiting gasvormig koudemiddel (met vloeistof) uit verdampers
 2. Afvoeraansluiting gasvormig koudemiddel naar compressor
 3. Gaatje ter voorkoming van heveling
 4. Opening voor gecontroleerd meevoeren olie naar compressor
 

Codering olieafscheider

Codering olieafscheider
 1. Typenr fabrikant
 2. MWP maximaal toelaatbare werkdruk
 3. Volume van de afscheider
 4. Min/max werktemperatuur
 5. Geschikt voor type koudemiddelentypes
 6. Aansluitmaten
 

Codering vloeistofafscheider

Codering vloeistofafscheider
 1. Typenummer fabrikant
 2. Aansluitmaten
 3. MWP: Maximaale toelaatbare werkdruk
 4. Min/max werktemperatuur
 5. Volume
 6. Geschikt voor koudemiddelentypes
 

Werkwijze olieafscheider

Werkwijze olieafscheider

Werkwijze vloeistofafscheider

Werkwijze vloeistofafscheider

Selecteren vloeistofafscheider

Selecteren vloeistofafscheider

Heb jij nog een aanvulling over dit onderwerp?

Bijvoorbeeld een beeld of filmpje of interessante feitjes/weetjes? Mail het ons!