Plaatverdamper

Plaatverdamper
 • Compacte bouw en hoog rendement.
 • Capaciteit wordt bepaald door het aantal platen en het plaat oppervlakte.
 • Vuil kan niet tussen de platen komen
 • Onderhoud tot een minimum beperkt.

Lamellenverdamper

Lamellenverdamper
 • Rendement sterk afhankelijk van de manier waarop warmte wordt overgedragen of onttrokken aan het secondaire proces
 • Door geribbelde lamellen te gebruiken wordt het oppervlakte van de platen aanmerkelijk vergroot en kan er meer warmte worden overgedragen of worden onttrokken
 • Gevoelig voor vuil, stof, bladeren of ander vuil hecht zich makkelijk aan de geribbelde lamellen. Het rendement gaat hierdoor sterk achteruit.
 • Regelmatig onderhoud noodzakelijk en de wisselaar moet goed toegankelijk zijn

Dubbelbuisverdamper

Dubbelbuisverdamper
 • Toegepast in de goedkopere warmtepompsystemen
 • Bij de kleine lucht-water systemen is de verdamper in de buitenunit vaak als plaatwisselaar uitgevoerd en de condensor in het binnendeel als dubbelpijp wisselaar

Plaatverdamper

 • Werkt volgens het tegenstroom principe
 • Is opgebouwd uit een aantal platen die therisch met elkaar in verbinding staan
 • Binnen de platen zijn twee gescheiden vloeistofcircuits aangebracht, een primair en een secondair circuit
 • Indien door het primaire circuit een warme vloeistofstroom met een bepaalde flow vloeit kan deze warmte via de platen worden ovegegeven aan de aangesloten tegengestelde secondaire stroom
 • Voorwaarde voor het overdragen is dat de temperatuur van beide stromen verschillend moet zijn en de flow van beide vloeistofcircuits op de inhoud van de platen wisselaar is afgestemd
 • Wordt toegepast voor het verwarmen of afkoelen van een vloeistofstroom

Lamellenverdamper

 • Werkt volgens het tegenstroom principe
 • Is opgebouwd uit een aantal lamellen die therisch met elkaar in verbinding staan
 • Binnen de lamellen zijn twee gescheiden vloeistof circuits aangebracht, een primair en een secondair circuit
 • Indien door het primaire circuit een warme vloeistofstroom met een bepaalde flow vloeit kan deze warmte via de lamellen worden ovegegeven aan de aangesloten tegengestelde secondaire stroom
 • Voorwaarde voor het overdragen is dat de temperatuur van beide stromen verschillend moet zijn en de flow van beide vloeistofcircuits op de inhoud van de lamellen wisselaar is afgestemd
 • Dit type wisselaar wordt veel toegepast voor het verwarmen of afkoelen van een vloeistofstroom
 • Heeft als voordeel dat binnen een klein volume een grote overdracht capacieit kan worden gerealiseerd
 • Nadeel ten opzichte van de platenwisselaar is dat de lamellen vervuild kunnen raken en daardoor de overdrachtcapaciteit afneemt

Dubbelbuisverdamper

 • Toegepast in boiler installaties
 • Rrendement is lager dan van een plaat of lamelen wisselaar
 • Relatief goedkoop
 • Beperkt rendement
 • Geen onderhoud nodig

Plaatverdamper

 • Het bepalen van de specificaties van een platenwisselaar wordt over het algemeen overgelaten aan de fabrikant
 • Een defect exemplaar moet worden uitgewiseld door een gelijkwaardig exemplaar met gelijke specificaties
 • Het identificeren van het typenummer middels het typeplaatje is de juiste oplossing

Als vervanging door een vergelijkbaar exemplaar niet mogelijk is, moet een gelijkwaardig product gezocht worden. Het vergelijken van de specificaties is dan belangrijk op volgfende punten:

 • geschikt voor gebruikt koelmiddel
 • gelijke opbrengst
 • gelijke afmetingen
 • juiste koppelingen
 • juiste bevestiging
 • mogelijkheid tot aanbrengen isolatie

Lamellenverdamper

 • Het bepalen van de specificaties van een lamellenwisselaar binnen de warmtepomp techniek wordt in het algemeen overgelaten aan de fabrikant
 • Een defect exemplaar moet worden uitgewiseld door een gelijkwaardig exemplaar met gelijke specificaties
 • Het identificeren van het typenummer middels het typeplaatje is de juiste oplossing

Als vervanging door een gelijk exemplaar niet mogelijk is moet een gelijkwaardig product gezocht worden. Het vergelijken van de specificaties gebeurd op de volgende punten:

 • geschikt voor gebruikt koelmiddel
 • gelijke opbrengst
 • gelijke afmetingen
 • juiste koppelingen
 • juiste bevestiging
 • mogelijkheid tot aanbrengen isolatie

Dubbelbuisverdamper

 • Het bepalen van de specificaties van een pijpenwisselaar binnen de warmtepomp techniek wordt in het algemeen overgelaten aan de fabrikant
 • Een defect exemplaar moet worden uitgewiseld door een gelijkwaardig exemplaar met gelijke specificaties
 • Het identificeren van het typenummer middels het typeplaatje is de juiste oplossing

Als vervanging door een gelijk exemplaar niet mogelijk is moet een gelijkwaardig product gezocht worden. Het vergelijken van de specificaties gebeurd op de volgende punten:

 • geschikt voor gebruikt koelmiddel
 • gelijke opbrengst
 • gelijke afmetingen
 • juiste koppelingen
 • juiste bevestiging
 • mogelijkheid tot aanbrengen isolatie

Plaatverdamper

Het onderhoud beperkt zich tot de volgende punten:

 • controle op vastzitten van de vier aansluitkoppelingen
 • vaststellen lekkages
 • vaststellen vervuiling platen en het verwijderen van deze vervuiling
 • toestand van isolatie materiaal
 • vaststellen juiste bevestiging aan frame of chassis
 • voldoende doorstroom (geen verstopping) aan bronzijde, afgiftezijde, waterzijdig

Opmerking zonder F-gassen certificering mag er niet aan het koelmiddelcircuit gewerkt worden. Let op dat de juiste koppelingen gecontroleerd worden!

Lamellenverdamper

Het onderhoud beperkt zich tot de volgende punten:

 • controle op vastzitten van de vier aansluitkoppelingen
 • controle op lekkages
 • controle op vervuiling lamellen en het verwijderen van deze vervuiling
 • toestand van isolatie materiaal
 • vaststellen juiste bevestiging aan frame of chassis
 • voldoende doorstroom (geen verstopping) aan bronzijde, afgiftezijde, waterzijdig

Opmerking zonder F-gassen certificering mag er niet aan het koelmiddelcircuit gewerkt worden. Let op dat de juiste koppelingen gecontroleerd worden!

Dubbelbuisverdamper

Het onderhoud beperkt zich tot de volgende punten:

 • controle op vastzitten van de vier aansluitkoppelingen
 • controle op lekkages
 • toestand van isolatie materiaal
 • vaststellen juiste bevestiging aan frame of chassis
 • voldoende doorstroom (geen verstopping) aan bronzijde, afgiftezijde, waterzijdig

Opmerking zonder F-gassen certificering mag er niet aan het koelmiddelcircuit gewerkt worden. Let op dat de juiste koppelingen gecontroleerd worden!

(uitsluitend van toepassing op pijpwisselaars binnen het koelmiddelcircuit!)

 

Plaatverdamper

Storingen komen niet of nauwelijks voor.

Mogelijke storingen:

 • het verstopt raken van een van de doorstroomkanalen
 • onvoldoende overdracht, wordt veroorzaakt worden door vervuiling, slechte isolatie of onvoldoende flow

Lamellenverdamper

Storingen komen niet of nauwelijks voor.

Mogelijke storingen:

 • het verstopt raken van een van de doorstroom kanalen
 • onvoldoende overdracht door vervuiling, slechte issolatie of onvoldoende flow
 • lamellen kunnen loslaten tijdens het aanwalsen ervan, dit heeft verlaging van de overdracht capaciteit tot gevolg

Dubbelbuisverdamper

Storingen komen niet of nauwelijks voor.

Mogelijke storingen:

 • het verstopt raken van een van de doorstroom kanalen
 • onvoldoende overdracht door  slechte issolatie of onvoldoende flow

Heb jij nog een aanvulling over dit onderwerp?

Bijvoorbeeld een beeld of filmpje of interessante feitjes/weetjes? Mail het ons!