Terug naar Compressoren

Roterende compressoren

Scrollcompressor

Scrollcompressor

Alleen gesloten uitvoering

 • Kleine- en middelgrote warmtepomp installaties
 • Capaciteitsregeling met behulp van een frequentieregelaar
 • Niet geschikt voor NH3
 • Geen onderhoud, geen reparatie
 • Compacte bouw
 • Vaak toegepast (in 80% van de installaties), gunstige prijs

Rotary compressor

Rotary compressor
 • Grote warmtepompsystemen
 • In combinatie met WKO voor blok of stads verwarming ingezet
 • Slagvolume 50-15000 m3/h

Rolzuigercompressor

Rolzuigercompressor
 • Wordt toegepast bij uitzonderlijk grote systemen

Scrollcompressor

Scrollcompressor
 • Een niet-stationaire spiraal beweegt in een baan om de stationaire spiraal
 • Er ontstaan holtes waarin het koudemiddel vanaf de buitenzijde naar het middelpunt wordt gedreven
 • Het koudemiddel in de compressor wordt door deze beweging gecomprimeerd

 

Rotary compressor

Rotary compressor
 • Het gas komt binnen in een inlaatkamer welke de ruimte vult in een excentrisch geplaatste schijf
 • De schijf maakt een roterende beweging
 • Door de excentrische constructie zal de ruimte waar het gas zich in bevindt steeds kleiner worden en wordt hiermee gecomprimeerd
 • Na één omwenteling van de excentrisch geplaatste schijf verlaat het gecomprimeerde gas het compressorhuis

 

Rolzuigercompressor

Rolzuigercompressor

De compressor wordt aangedreven door een motor met krukas

 • Inlaatslag: gas wordt via inlaatklep ingezogen
 • Het gehele volumedeel in de cilinder vult zich met gas
 • Na 180 graden beweging komt de krukas op zijn dode punt en zal de zuiger zich naar de bovenzijde gaan bewegen
 • Het volume in de cilinder wordt nu kleiner maar de hoeveelheid gas blijft gelijkt en de druk zal toenemen
 • Als de zuiger in de bovenste stand komt, opent de uitlaatklep en kan het gas de cilinder verlaten

Scrollcompressor

Scrollcompressor

Rotary compressor

Rotary compressor

 

 

Rolzuigercompressor

Rolzuigercompressor

Scrollcompressor

Scrollcompressor

Onderhoud aan de compressor in een warmtepompsysteem blijft beperkt tot een aantal stappen.

 • visuele inspectie op juiste bevestiging en ophangrubbers
 • visuele inspectie op lekkages
 • controle op beschadigingen isolatiemateriaal indien aanwezig
 • controle fase stroom (230 VAC systeem)
 • controle fase stroom verschillen (3 fase 400 volt systeem)

Rotary compressor

Rotary compressor

Onderhoud aan de compressor in een warmtepompsysteem blijft beperkt tot een aantal stappen.

De compressor is onderdeel van een gesloten systeem (koelmiddelcircuit) en voor werkzaamheden aan dit systeem is en F-gassen certificaat noodzakelijk.

 • visuele inspectie op juiste bevestiging en ophangrubbers
 • visuele inspectie op lekkages
 • controle op beschadigingen isolatiemateriaal indien aanwezig
 • controle fase stroom( 230 VAC systeem)
 • controle fase stroom verschillen (3 fase 400 volt systeem)

 

Rolzuigercompressor

Rolzuigercompressor

Onderhoud aan de zuigercompressor in een relatief groot warmtepompsysteem is specialistisch werk.

De compressor maakt deel uit van een gesloten systeem met een soms giftig/gevaarlijk koelmiddel. Een F-gassen certificering is noodzakelijk.

Los van het werken aan het koelmiddelcircuit heeft de compressor regelmatig/periodiek onderhoud nodig.

Dit onderhoud bestaat voornamelijk uit:

 • visuele inspectie op juiste bevestiing en ophangrubbers
 • visuele inspectie op lekkages
 • contole op beschadigingen isolatiemateriaal indien aanwezig
 • controle fasestroom (3 fase 400 volt systeem)
 • controle smeersysteem
 • controle pakkingen
 • controle zuiger en zuigerveren
 • controle juiste capaciteit

Scrollcompressor

Storingen welke aan de compressor worden toegeschreven bestaan vaak uit:

 • lage druk storing, indien het verdampingsproces onvoldoende is kan de compressor defect raken door het aanzuigen van vloeistofdeeltjes(koelmiddel)
 • hoge druk storing, indien er onvoldoende afname van warmte aan de afgiftezijde is blijftt de temperatuur/druk  van het gas aan de uitgaande kant van de condensor te hoog
 • maximaal aantal start- en stopmomenten van de compressor overschreden, onvoldoende bufferring/afname van warmte aan afgiftezijde
 • Installatie-automaat of zekering spreekt aan, wikkeling in de is compressor overbelast of sluiting door isolatieprobleem

Rotary compressor

Storingen aan dit type compressor lijken sterk op die van de scrollcompressor. Door de excentrische opbouw van het mechanisme is een mechanische storing ook mogelijk.

Door de compacte bouw van dit type compressor is bij een defect een vervangend exemplaar de aangewezen opossing.

 • lage druk storing, indien het verdampingsproces onvoldoende is kan de compressor defect raken door het aanzuigen van vloeistofdeeltjes(koelmiddel)
 • hoge druk storing, indien er onvoldoende afname van warmte aan de afgiftezijde is blijftt de temperatuur/druk van het gas aan de uitgaande kant van de condensor te hoog
 • maximaal aantal start en stop momenten van de compressor overschreden, onvoldoende bufferring/afname van warmte aan afgiftezijde
 • Installatie-automaat of zekering spreekt aan, wikkeling in de compressor is overbelast of sluiting door isolatieprobleem

 

Rolzuigercompressor

Storingen in dit type compressor kunnen zowel van mechanische als van elektrische aard zijn.

Mechanische storingen:

 • onvoldoende smering
 • versleten zuigerveren
 • onjuiste werking in/uitlaatklep
 • lekkende pakkingen
 • versleten lagers
 • montageproblemen

Elektrische storingen:

 • onjuiste werking beveiligingcircuit
 • onjuiste werking hoofdstroomcircuit
 • sluiting, slechte isolatie motorwikkeling(en)

Heb jij nog een aanvulling over dit onderwerp?

Bijvoorbeeld een beeld of filmpje of interessante feitjes/weetjes? Mail het ons!