Terug naar Beveiligingen

Temperatuurbeveiligingen

Vorstbeveiliging

Vorstbeveiliging
 • Onder bepaalde condities, temperatuur en/of luchtvochtigheid, kan gevaar van bevriezing ontstaan bij leidingen en bronsystemen
 • Met behulp van een vorstschakelaar met een range van + 7 graden Celsius tot -10 graden Celsius kan een vorm van vorstbeveiliging worden samengesteld
 • Kan bepaalde delen afschakelen, tracing inschakelen of ontdooi systemen activeren

Kookbeveiliging

Kookbeveiliging
 • Worden gebruikt om te hoge temperaturen (kookpunt van water) of te hoge temperaturen in het koudemiddelcircuit te detecteren
 • Door de aanwezige schakelfunctie kan een deel van de installatie worden afgeschakeld
 • Het meetprincipe is in veel gevallen gebaseerd op de werking van een bimetaal schakelaar, of een ptc/ntc weerstand aangevuld met een electronisch circuit
 • In motorwikkelingen wordt deze vorm van beveiliging toegepast om oververhitting van de wikkeling te voorkomen. (pomp en compressor). Wordt dan clicson genoemd
 • In goedkope systemen wordt een thermische beveiliging bestaande uit een looddruppel gebruikt, bij te hoge temperatuur smelt de druppel en wordt het elektrisch contact verbroken

Temperatuurmeting elektronisch

Temperatuurmeting elektronisch
 • Een PTC of NTC weerstand wordt als voeler aangesloten. De weerstandverandering door de temperatuurverandering wordt door de electronische regeling als gemeten waarde gebruikt
 • Deze gemeten waarde wordt vergeleken met een ingestelde waarde en bij verschil tussen deze twee wordt een actie uitgevoerd
 • De aard van de actie is afhankelijk van de toepassing
 • De meeste systemen geven via een display en keuzemenu de mogelijkheid de gewenste waarde in te stellen en de actuele waarde uit te lezen
 • De gebruiker kan ook de gewenste actie kiezen, een component in of uitschakelen

 

Vorstbeveiliging

 • Vorstbeveiliging, ook wel vorstthermostaat genoemd komt in veel verschijningsvormen voor.
 • Mechanische werking in de vorm van een bi-metaal of volumebuisje met vloeistof gekoppeld aan een Bourdon buisje met aangekoppelde schakelaar.
 • Instelbaar van 0 graden Celsius tot -5 graden Celsius.
 • Wordt toegepast in verdampercircuit of in inlaatcircuit van de luchtbehandeling.

Kookbeveiliging

 • Beveiliging om het kookpunt van water, 100 graden Celsius, te signaleren en bij bereiken van dit punt electrische maatregelen te nemen.
 • Werkt in veel gevallen op basis van een bi-metaal schakelaar.

Temperatuur meting elektronisch

 • Electronische meting op basis van en NTC of PTC weerstandsvoeler.
 • De gemeten temperatuur wordt vergeleken met een ingestelde temperatuur op de regeling.
 • Bij overschreiding van deze waarde wordt een relais aangestuurd waardoor de in het relais aanwezige contacten gebruikt kunnen worden om electrische delen in of uit te schakelen.

Vorstbeveiliging

Vorstbeveiliging

Kookbeveiliging

Kookbeveiliging

Temperatuur meting elektronisch

Temperatuur meting elektronisch

Vorstbeveiliging

 • Schoonmaken en op losse bedrading controleren.
 • Schakelfunctie controleren met universeelmeter
 • Instelling, indien nodig, gangbaar maken met contactspray.

Kookbeveiliging

 • Schoonmaken en op losse bedrading controleren.
 • Schakelfunctie controleren met universeelmeter
 • Instelling, indien aanwezig, gangbaar maken met contactspray.

 

Temperatuur meting elektronisch

 • Indien mogelijk, en nodig bevonden, instrument ijken en ranges herstellen.

Vorstbeveiliging

 • Verkleving contact of vastzitten instelling waardoor schakelfunctie niet werkt.
 • Losse of slechte bekabeling waardoor NC of NO functie niet wordt herkend.

 

Kookbeveiliging

 • Verkleving contact of vastzitten instelling waardoor schakelfunctie niet werkt.
 • Losse of slechte bekabeling waardoor NC of NO functie niet wordt herkend.

 

Temperatuur meting elektronisch

 • Voor het verhelpen van storingen is specifieke electronische kennis noodzakelijk.
 • Gezien de prijsstelling van deze regelaars (vaak meer dan 200€) is reparatie niet zinvol.
 • Controle van de temperatuurvoeler met een universeelmeter is goed mogelijk.
 • Houd rekening met het weerstandgedrag NTC of PTC bij controle van de temperatuurvoeler.

Heb jij nog een aanvulling over dit onderwerp?

Bijvoorbeeld een beeld of filmpje of interessante feitjes/weetjes? Mail het ons!