Terug naar Warmtewisselaars

Tegenstroomapparaten (TSA)

Platenwisselaar

Platenwisselaar
 • Compacte bouw
 • Hoog rendement
 • Miniem onderhoud
 • Geschikt voor inbouw in een compacte installatie

Lamellenwisselaar

Lamellenwisselaar
 • Rendement sterk afhankelijk van de manier waarop warmte wordt overgedragen of onttrokken van het secundaire proces
 • Oppervlakte van de platen is zeer belangrijk
 • Door de platen uit te voeren als lamellen ontstaat een groot contactoppervlak
 • Opgebouwd met lamellen wordt veel toegepast in de buitenunit van de lucht-water of lucht-lucht warmtepomp
 • Hoog rendement
 • Onderhoud noodzakelijk
 • Moet makkelijk toegankelijk zijn

Pijpwisselaar

Pijpwisselaar
 • Toegepast in boiler installaties
 • Rendement is lager dan van een plaat- of lamellenwisselaar
 • Relatief goedkoop
 • Beperkt rendement
 • Geen onderhoud nodig

Platenwisselaar

Platenwisselaar
 • Werkt volgens het tegenstroom principe
 • Is opgebouwd uit een aantal platen die therisch met elkaar in verbinding staan
 • Binnen de platen zijn twee gescheiden vloeistofcircuits aangebracht, een primair en een secundair circuit
 • Indien door het primaire circuit een warme vloeistofstroom met een bepaalde flow vloeit kan deze warmte via de platen worden ovegegeven aan de aangesloten tegengestelde secundaire stroom
 • Voorwaarde voor het overdragen is dat de temperatuur van beide stromen verschillend moet zijn en de flow van beide vloeistofcircuits op de inhoud van de platen wisselaar is afgestemd
 • Wordt toegepast voor het verwarmen of afkoelen van een vloeistofstroom

Lamellenwisselaar

Lamellenwisselaar
 • Werkt volgens het tegenstroom principe
 • Is opgebouwd uit een aantal lamellen die therisch met elkaar in verbinding staan
 • Binnen de lamellen zijn twee gescheiden vloeistof circuits aangebracht, een primair en een secundair circuit
 • Indien door het primaire circuit een warme vloeistofstroom met een bepaalde flow vloeit kan deze warmte via de lamellen worden ovegegeven aan de aangesloten tegengestelde secundaire stroom
 • Voorwaarde voor het overdragen is dat de temperatuur van beide stromen verschillend moet zijn en de flow van beide vloeistofcircuits op de inhoud van de lamellen wisselaar is afgestemd
 • Dit type wisselaar wordt veel toegepast voor het verwarmen of afkoelen van een vloeistofstroom
 • Heeft als voordeel dat binnen een klein volume een grote overdracht capacieit kan worden gerealiseerd
 • Nadeel ten opzichte van de platenwisselaar is dat de lamellen vervuild kunnen raken en daardoor de overdrachtcapaciteit afneemt

Pijpwisselaar

Pijpwisselaar
 • Bestaat uit twee inelkaar geschoven buizen met een verschillende diameter
 • Indien door beide pijpen een vloeistof stroomt met tegengestelde stroomrichting en verschillen in temperatuur dan zal warmte worden afgegeven of worden onttrokken. Dit afhankelijk van de behoefte om te verwarmen of te koelen
 • De temperatuuroverdracht is minder dan bij een platen- of lamellenwisselaar, eenvoudige constructie en daardoor goedkoper

Platenwisselaar

Platenwisselaar
 • Het bepalen van de specificaties van een platenwisselaar wordt over het algemeen overgelaten aan de fabrikant
 • Een defect exemplaar moet worden uitgewiseld door een gelijkwaardig exemplaar met gelijke specificaties
 • Het identificeren van het typenummer middels het typeplaatje is de juiste oplossing

Als vervanging door een vergelijkbaar exemplaar niet mogelijk is, moet een gelijkwaardig product gezocht worden. Het vergelijken van de specificaties is dan belangrijk op volgfende punten:

 • geschikt voor gebruikt koelmiddel
 • gelijke opbrengst
 • gelijke afmetingen
 • juiste koppelingen
 • juiste bevestiging
 • mogelijkheid tot aanbrengen isolatie

Lamellenwisselaar

Lamellenwisselaar
 • Het bepalen van de specificaties van een lamellenwisselaar binnen de warmtepomp techniek wordt in het algemeen overgelaten aan de fabrikant
 • Een defect exemplaar moet worden uitgewisseld door een gelijkwaardig exemplaar met gelijke specificaties
 • Het identificeren van het typenummer middels het typeplaatje is de juiste oplossing

Als vervanging door een gelijk exemplaar niet mogelijk is moet een gelijkwaardig product gezocht worden. Het vergelijken van de specificaties gebeurd op de volgende punten:

 • geschikt voor gebruikt koelmiddel
 • gelijke opbrengst
 • gelijke afmetingen
 • juiste koppelingen
 • juiste bevestiging
 • mogelijkheid tot aanbrengen isolatie

 

Pijpwisselaar

Pijpwisselaar
 • Het bepalen van de specificaties van een pijpenwisselaar binnen de warmtepomp techniek wordt in het algemeen overgelaten aan de fabrikant
 • Een defect exemplaar moet worden uitgewisseld door een gelijkwaardig exemplaar met gelijke specificaties
 • Het identificeren van het typenummer middels het typeplaatje is de juiste oplossing

Als vervanging door een gelijk exemplaar niet mogelijk is moet een gelijkwaardig product gezocht worden. Het vergelijken van de specificaties gebeurd op de volgende punten:

 • geschikt voor gebruikt koelmiddel
 • gelijke opbrengst
 • gelijke afmetingen
 • juiste koppelingen
 • juiste bevestiging
 • mogelijkheid tot aanbrengen isolatie

 

Platenwisselaar

Platenwisselaar

Het onderhoud beperkt zich tot de volgende punten:

 • controle op vastzitten van de vier aansluitkoppelingen
 • vaststellen lekkages
 • vaststellen vervuiling platen en het verwijderen van deze vervuiling
 • toestand van isolatie materiaal
 • vaststellen juiste bevestiging aan frame of chassis
 • voldoende doorstroom (geen verstopping) aan bronzijde, afgiftezijde, waterzijdig

Opmerking zonder F-gassen certificering mag er niet aan het koelmiddelcircuit gewerkt worden. Let op dat de juiste koppelingen gecontroleerd worden!

Lamellenwisselaar

Lamellenwisselaar

Het onderhoud beperkt zich tot de volgende punten:

 • controle op vastzitten van de vier aansluitkoppelingen
 • controle op lekkages
 • controle op vervuiling lamellen en het verwijderen van deze vervuiling
 • toestand van isolatie materiaal
 • vaststellen juiste bevestiging aan frame of chassis
 • voldoende doorstroom (geen verstopping) aan bronzijde, afgiftezijde, waterzijdig

Opmerking zonder F-gassen certificering mag er niet aan het koelmiddelcircuit gewerkt worden. Let op dat de juiste koppelingen gecontroleerd worden!

 

Pijpwisselaar

Pijpwisselaar

Het onderhoud beperkt zich tot de volgende punten:

 • controle op vastzitten van de vier aansluitkoppelingen
 • controle op lekkages
 • toestand van isolatie materiaal
 • vaststellen juiste bevestiging aan frame of chassis
 • voldoende doorstroom (geen verstopping) aan bronzijde, afgiftezijde, waterzijdig

Opmerking zonder F-gassen certificering mag er niet aan het koelmiddelcircuit gewerkt worden. Let op dat de juiste koppelingen gecontroleerd worden!

(uitsluitend van toepassing op pijpwisselaars binnen het koelmiddelcircuit!)

 

Platenwisselaar

Platenwisselaar

Storingen komen niet of nauwelijks voor.

Mogelijke storingen:

 • het verstopt raken van een van de doorstroomkanalen
 • onvoldoende overdracht, wordt veroorzaakt worden door vervuiling, slechte isolatie of onvoldoende flow

 

Lamellenwisselaar

Lamellenwisselaar

Storingen komen niet of nauwelijks voor.

Mogelijke storingen:

 • het verstopt raken van een van de doorstroom kanalen
 • onvoldoende overdracht door vervuiling, slechte issolatie of onvoldoende flow
 • lamellen kunnen loslaten tijdens het aanwalsen ervan, dit heeft verlaging van de overdracht capaciteit tot gevolg

 

Pijpwisselaar

Pijpwisselaar

Storingen komen niet of nauwelijks voor.

Mogelijke storingen:

 • het verstopt raken van een van de doorstroom kanalen
 • onvoldoende overdracht door  slechte issolatie of onvoldoende flow

 

Heb jij nog een aanvulling over dit onderwerp?

Bijvoorbeeld een beeld of filmpje of interessante feitjes/weetjes? Mail het ons!