Zelfaanzuigende bronpomp

Zelfaanzuigende bronpomp
 • De pomp geheel of gedeeltelijk met vloeistof zijn gevuld om op de juiste wijze te kunnen pompen
 • Afhankelijk van de diepte van de bron/put moet er op dat niveau dus water aanwezig zijn
 • Bij onvoldoende niveau komt er lucht in de pomp en kan het opnieuw opstarten tot storingen leiden

 

Dompelpomp

Dompelpomp
 • Worden op de bodem van de put/bron geplaatst
 • Aan de onderzijde van de pomp bevindt zich het aanzuigpunt met ingebouwd filter om verstopping te voorkomen
 • Afhankelijk van de omvang van de pomp wordt deze met een kabel of ketting naar de bodem gebracht
 • Een hijs- of takel installatie is soms noodzakelijk om de pomp te kunnen lichten
 • Vermogens van 0,5 kW tot 15 kW komen voor

Plunjerpomp

Plunjerpomp
 • Komen vooral voor bij grote WKO systemen en warmtepompen op basis van blok of stadsverwarming
 • De gebruikte electrische vermogens zijn aanzienlijk groter dan bij de overige gebruikte pompen, 5 kW en groter
 • Energiebedrijven en energiecooperaties zijn de eigenaar van dergelijke pompsystemen.

Zelfaanzuigende bronpomp

Zelfaanzuigende bronpomp
 • Het primaire pompdeel, welke uit een stelsel van membranen of een vijzel kan bestaan, staat in verbinding met het bronwater.
 • Het water wordt omhooggebracht tot uiteindelijk de loosruimte wordt bereikt.
 • Afhankelijk van de diepte van de bron wordt het aantal membranen of de lengte van de vijzel bepaald.

Dompelpomp

Dompelpomp
 • De dompelpomp is geheel onder het vloeistofniveau van de bron gemonteerd (vaak afgezakt met behulp van een ketting).
 • Aan de onderzijde zit een inlaatstuk met filter en soms een roterend mes om vuil te versnipperen.
 • Het pomphuis is opgebouwd uit een waaijer of membraan en brengt de aangezogen vloeistof naar de uitlaat.
 • De waaijer of het membraan wordt aangedreven door en elektromotor.
 • Om droogdraaien te voorkomen is in het elektrischcircuit een vlotterschakelaar opgenomen.

Plunjerpomp

Plunjerpomp
 • Door het vergroten van het pomphuis als de plunjer omhoog gaat opent de terugslagklep waardoor het  water wordt aangezogen.
 • Gaat de plunjer omlaag dan sluit door de drukverhoging de terugslagklep in het pomphuis.
 • De druk loopt verder op en het water wordt boven uit de uitlaatopening geperst.
 • Het op en neer gaan van de plunjer wordt met een elektromotor en krukas gerealiseerd.

 

Zelfaanzuigende bronpomp

Zelfaanzuigende bronpomp

Dompelpomp

Dompelpomp

Plunjerpomp

Plunjerpomp

Zelfaanzuigende bronpomp

Zelfaanzuigende bronpomp

Onderhoud aan de bronpomp is een ingrijpende gebeurtenis. Vaak is de inzet van een portaalkraan noodzakelijk.

Algemene reiniging, controle van het membraan en of vijzelsysteem vergt speciale kennis en gereedschap.

Ook het controleren van seals en het waterdicht afsluiten van kwetsbare delen vraagt een gespecialiceeerde aanpak.

In bijna alle gevallen is dit het werk van de bronputleverancier.

Dompelpomp

Dompelpomp

De dompelpomp bestaat uit drie delen:

 1. motor met elektrische aansluitingen
 2. pomphuis met waaier of membraan
 3. inlaatstuk met filter en eventueel versnipermes/klauw

Controle van de seals die de componenten afsluiten is één van de visuele inspecties

Schoonmaken inlaatstuk en in tact zijn van klauw of mes is essentieel voor het uitbalanceren van de motor

Controle membraan of waaier als seal moet worden vervangen.

Vaak is een weerstand controle (meggeren) op sluiting naar aarde of tussen de wikkelingen onderling noodzakelijk.

Plunjerpomp

Plunjerpomp

Een plunjerpomp is een gecompliceerd apparaat.

Een mechanische de- en montage van de verschillende delen is gespecialiseerd werk.

Voor de servicetechnicus volstaat de controle en het onderhoud op het uitvoeren van:

 • een evenuele smeersessie
 • controle op vuil/verstopping aan in- en uitlaatkoppeling
 • controle en eventueel verhelpen van lekkages
 • controleren electrische circuits, werking, aarding en afdichtingen tegen vocht
 • controle op aardlek en of sluiting tussen wikkelingen door slechte inwendige draad isolatie

Zelfaanzuigende bronpomp

Storingen aan zelfaanzuigende bronpompen zijn onder te verdelen in mechanische en elektrische storingen.

Mechanisch:

 • lekkage en/of losgeschoten koppelingen en/of leidingen
 • verstoppingen
 • vastlopen vijzel door beschadiging
 • water in lagers waardoor vastlopen ontstaat
 • lek membraan door slijtage

Elektrisch:

 • Overbelasting door mechanische problemen
 • Aardlek problemen door water in het elektrisch systeem
 • Sluiting in motorwikkelingen door oververhitting
 • Problemen met frequentie regelaar

In het algemeen betekent dit dat de leverancier van bron of put deze werkzaamheden uitvoert.

Dompelpomp

Storingen aan de dompelpomp zijn onder te verdelen in mechanische en elektrische storingen.

Mechanisch:

 • vastlopen klauw of mes door vuil
 • versleten lagers waardoor onbelans in pomp ontstaat
 • defecte seal waardoor water in elektrisch circuit komt
 • defect membraan

Elektrisch:

 • sluiting in motorwikkeling
 • aardlek door binnendringen water in elektrisch deel
 • defecte of losgeraakte bekabeling
 • defecte vlotterschakeling

Plunjerpomp

Storingen aan de plunjerpomp zijn onder te verdelen in mechanische en elektrische storingen.

Een mechanische storing is vanwege de complexe uitvoering van een plunjerpomp soms moeilijk te achterhalen.

Mechanisch:

 • versleten snaar in aandrijfset
 • versleten lagers waardoor krukas in onbalans raakt
 • cilinderwand of zuiger problemen
 • smeermiddelproblemen

Elektrisch:

 • sluiting in motorwikkeling
 • aardlek door binnendringen water in elektrisch deel
 • defecte of losgeraakte bekabeling
 • defect in pompbesturing

 

Heb jij nog een aanvulling over dit onderwerp?

Bijvoorbeeld een beeld of filmpje of interessante feitjes/weetjes? Mail het ons!