Drukverschilopnemer

Drukverschilopnemer
 • Twee drukaansluitingen gescheiden door een membraan
 • Het drukverschil zorgt voor vervorming van het membraan
 • Flowmetingen, niveaumeting gesloten tank
 • Aangesloten via kranenblok
 

Onder- overdrukopnemer

Onder- overdrukopnemer
 • Een drukaansluiting   
 • De druk ten opzichte van de atmosferische druk vervormd het membraan 
 • Druk in leidingen of tanks of installaties
 • Via flens of draadeind aangesloten op systeem
 

Absolute drukopnemer

Absolute drukopnemer
 • Een drukaansluiting   
 • De druk ten opzichte van absoluut vacuum vervormd het membraan
 • Processen, installaties waarbij absolute druk belangrijk is
 • Via flens of draadeind aangesloten op systeem
 

Drukverschilopnemer

PLACEHOLDER

 • Atmosferische druk speelt geen rol
 • Bovenaansluiting meet gasdruk
 • Onderaansluiting meet gas en vloeistofdruk
 • Opnemer berekent verschil tussen boven en onderdruk
 

Onder- overdrukopnemer

PLACEHOLDER

 • Meting op basis van een keramische cel
 • Keramische cel werkt als een capacitieve opnemer
 • Membraan vervormt door drukverschil
 • Vervorming membraan veroorzaakt capaciteitsverandering
 • Meet ten opzichte van amosferische druk

Absolute drukopnemer

PLACEHOLDER

 • Meting op basis van een keramische cel
 • Keramische cel werkt als een capacitieve opnemer
 • Membraan vervormt door drukverschil
 • Vervorming membraan veroorzaakt capaciteitsverandering
 • Meet ten opzichte van vacuum druk

Benamingen Drukverschilopnemer

Benamingen Drukverschilopnemer
 1. Lagedruk aansluiting
 2. Hogedruk aansluiting
 3. Membraan
 4. Rekstrookje

Benamingen Onder- overdrukopnemer

Benamingen Onder- overdrukopnemer
 1. Druk aansluiting
 2. Membraan
 3. Rekstrookje

Benamingen Absolute drukopnemer

Benamingen Absolute drukopnemer
 1. Absolute druk 
 2. Druk aansluiting
 3. Membraan
 4. Rekstrookje

Codering drukverschilopnemer

Codering drukverschilopnemer
 1. Typenummer / fabrikage nr.
 2. VDC voedingsspanning
 3. 4-20 mA uitgangssignaal
 4. Hart ja/nee
 5. Materiaal aansluiting en diafragma
 6. Olievulling
 7. Meetgebied
 8. Min. Max. werkdruk
 9. IP65 beschermingsklasse
 

Codering onder-overdrukopnemer

Codering onder-overdrukopnemer
 1. AE-SML-10.0-1 = Typenummer
 2. P = Meetgebied
 3. Pmax =  Maximale werkdruk
 4. T = Min. Max werktemperatuur
 5. Serienr. = Serienummer
 

Codering absolute drukopnemer

Codering absolute drukopnemer
 1. Productnaam
 2. Typenummer
 3. Veld voor toelatingen, Ex klasse
 4. Voeding en signaaluitgang elektronica
 5. Beschermingsklasse
 6. Meetgebied
 7. Toegestane procestemperatuur
 8. Toegestane procesdrukken
 9. Materiaalonderdelen in aanraking met medium
 10. Opdrachtnummer
 11. Serienummer van het instrument

Inspectie: zintuiglijk

Wat Norm Actie bij afwijking
Lekkage Geen Bij gevaarlijke stoffen alarmeren, anders bouten aanhalen(aanhaal moment)
    mogelijk pakking vervangen door specialist

 

Inspectie: meten

WatNormActie bij afwijking
KalibrerenIn referentie met ijkmanometer en universeelmeter voor 4-20 mA signaalopnieuw afstellen of door fabrikant

 

Drukverschil opnemer

Drukverschil opnemer

Onder/overdruk opnemer

Onder/overdruk opnemer

Absolute druk opnemer

Absolute druk opnemer

Heb jij nog een aanvulling over dit onderwerp?

Bijvoorbeeld een beeld of filmpje of interessante feitjes/weetjes? Mail het ons!