Terug naar (Meet)gereedschap

Meetgereedschappen algemeen

Multimeter conventioneel

Multimeter conventioneel
 • Draaiknop voor soort meting en meetbereik
 • Geschikt voor AC en DC
 • Meten van spanning, stroom en weerstand met meetpennen
 • Niet voor aantonen spanningsloosheid!

Multimeter autoranging

Multimeter autoranging
 • Draaiknop voor soort meting
 • Meetbereik (range) bepaalt meter zelf, vaak te beïnvloeden door aparte drukknop
 • Geschikt voor AC en DC
 • Meten van spanning en weerstand, vaak ook stroom met meetpennen
 • Indien voozien van stroombereik, niet geschikt voor aantonen spanningsloosheid!
 • Soms voorzien van aansluiting voor amperètang

Ampèretang

Ampèretang
 • Verkrijgbaar in verschillende meetbereiken
 • Voor hoofdstroomcircuits van 0 tot enkele honderden amperes
 • Geschikt voor AC
 • Exemplaar links ook geschikt voor DC (duurder)
 • Veilige stroometing zonder losnemen bedrading

Multimeter conventioneel

Multimeter conventioneel
 • In spanningsbereik een zeer hoge interne weerstand
 • Te meten schakeling wordt daardoor nauwelijks belast, waardoor nauwkeurige meetwaarde
 • Geeft op het display het spanningverschil tussen rode en zwarte meetpen aan
 • In stroombereik een zeer lage interne weerstand
 • Daardoor mogelijkheid tot onbedoeld maken van kortsluiting of inschakelen verbruikers
 • Meetwaarde wordt op display weergegeven

Multimeter autoranging

Multimeter autoranging
 • In spanningsbereik een zeer hoge interne weerstand
 • Te meten schakeling wordt daardoor nauwelijks belast, waardoor nauwkeurige meetwaarde
 • Geeft op het display het spanningverschil tussen rode en zwarte meetpen aan
 • Meetwaarde wordt op display weergegeven

Ampèretang

Ampèretang
 • AC-types werken op basis van inductie
 • Het wisselende magnetische veld rondom de te meten draad wordt gedetecteerd
 • Zodra de meetbek sluit wordt de stroomwaarde weergegeven op het display
 • Geschikt voor het meten van één draad tegelijk (bij meerdere draden heffen magnetisch velden elkaar op)

Benaming multimeter conventioneel

Benaming multimeter conventioneel
 1. Display
 2. Aan-uitknop
 3. Draaikeuzeknop bereik en soort meting
 4. Aansluitingen doormeten transistor
 5. Aansluitngen doormeten condensator
 6. Aansluitbus V / Ω
 7. Aansluitbus COM
 8. Aansluitbus uA/mA 200mA fused (afgezekerd)
 9. Aansluitbus A 20A fused (afgezekerd)

Benaming multimeter autoranging

Benaming multimeter autoranging
 1. Display
 2. Knop voor handmatig instellen bereik
 3. Knop meetwaarde vasthouden op display 
 4. Draaikeuzeknop soort meting
 5. Aansluitbus V / Ω
 6. Aansluitbus COM
 7. Aansluitbus mA 300mA fused (afgezekerd)
 8. Aansluitbus A 10A fused (afgezekerd)

Benaming ampèretang

Benaming ampèretang
 1. Meetbek
 2. Knop voor openen bek
 3. Keuzeschakelaar soort meting
 4. Knop meetwaarde vasthouden op display 
 5. Display
 6. Aansluitbus COM
 7. Aansluitbus V / Ω

Codering multimeter conventioneel

 • Aansluitbus V / Ω, bus voor rood meetsnoer bij meten spanning en weerstand
 • Aansluitbus COM, bus voor zwart meetsnoer
 • Afgezekerde aansluitbus A,  bus voor rood meetsnoer bij meten stroom tot 20A
 • Afgezekerde aansluitbus uA/mA, bus voor rood meetsnoer bij meten stroom tot 200mA

Codering multimeter autoranging

 • Aansluitbus V / Ω, bus voor rood meetsnoer bij meten spanning en weerstand
 • Aansluitbus COM, bus voor zwart meetsnoer
 • Afgezekerde aansluitbus A,  bus voor rood meetsnoer bij meten stroom tot 10A
 • Afgezekerde aansluitbus mA, bus voor rood meetsnoer bij meten stroom tot 300mA

Codering ampèretang

 • Ampèretang met mogelijkheid meten spanning en weerstand
 • Aansluitbus V / Ω, bus voor rood meetsnoer bij meten spanning en weerstand
 • Aansluitbus COM, bus voor zwart meetsnoer

Tabel(len) coderingen

Tabel(len) coderingen
 • Benodigde categorie wordt bepaald door
  • Waar de meter wordt gebruikt
  • Waarde van de bedrijfsspanning
 • Hoe hoger de categorie en spanningswaarde, des te veiliger de meter is voor de gebruiker
 • Geldt voor alle bovenstaande meetapparatuur

Instellen multimeter coventioneel

Instellen multimeter coventioneel
 • Kies soort meting
 • Check gebruik juiste aansluitbussen
 • Kies eerstvolgende bereik boven verwachte meetwaarde
 • Bij onbekende meetwaarde op grootste bereik beginnen tot meest nauwkeurige waarde wordt aangegeven
 • Indien AC/DC onbekend, beide soorten kiezen, hoogste meetwaarde is doorslaggegevend
 • Geeft bij een meetwaarde > gekozen meetbereik aan
  • OL. (overload)
  • Andere herkenbare code of waarde

Instellen multimeter autoranging

Instellen multimeter autoranging
 • Kies soort meting
 • Check gebruik juiste aansluitbussen
 • Let op dat 'hold' niet bediend is
 • Indien AC/DC onbekend, beide soorten kiezen, hoogste meetwaarde is doorslaggegevend
 • Geeft bij een meetwaarde > meterbereik aan
  • OL. (overload)
  • Andere herkenbare code of waarde

Instellen ampèretang

Instellen ampèretang
 • Kies soort meting
 • Let op dat 'hold' niet bediend is
 • Indien AC/DC onbekend bij spanningsmeting, beide soorten kiezen, hoogste meetwaarde is doorslaggegevend
 • Geeft bij een meetwaarde > meterbereik aan
  • OL. (overload)
  • Andere herkenbare code of waarde

Heb jij nog een aanvulling over dit onderwerp?

Bijvoorbeeld een beeld of filmpje of interessante feitjes/weetjes? Mail het ons!