Terug naar Persluchtopwekking

Persluchtcompressoren

Zuigercompressor

Zuigercompressor
 • Capaciteit 0-50 m3/min
 • Drukbereik 0-450 bar
 • Aandrijving direct of V-riem
 • Trappen 1-6
 • Veel geluid
 • Toepassing als klein model makkelijk verplaatsbaar en 230 V aansluiting
 • Toepassing waar hoge drukken nodig zijn
 

Schroefcompressor

Schroefcompressor
 • Capaciteit 0,2-60 m3/min (bij gesmeerde schroefcompressor)
 • Drukbereik 0-23 bar (bij gesmeerde schroefcompressor)
 • Aandrijving direct of tandwielen of V-riemen
 • Trappen 1-2
 • Geluidsarm
 • Toepassing bij productiebedrijven waar veel perslucht gebruikt wordt
 

Schottencompressor

Schottencompressor
 • Capaciteit 0-100 m3/min
 • Drukbereik 0-10 bar
 • Aandrijving direct of V-riem
 • Trappen 1-2
 • Geluidsarm
 • Toepassing bij zware omstandigheden en continue gebruik
 

Zuigercompressor

PLACEHOLDER

Schroefcompressor

PLACEHOLDER

Schottencompressor

PLACEHOLDER

Benamingen zuigercompressor

Benamingen zuigercompressor
 1. Aanzuigfilter
 2. Zuiger 2e trap
 3. Persleiding hoge druk
 4. Cilinderkop
 5. Persleiding lagedruk
 6. Krukaslager
 7. Krukas
 8. Drijfstang
 9. Zuiger 1e trap
 10. Persklep
 11. Zuigklep
 12. Cilinder

Benamingen schroefcompressor

Benamingen schroefcompressor
 1. Aanzuigfilter
 2. Minimum drukventiel/terugslagklep
 3. Afscheider
 4. Oliethermostaat
 5. Koeler
 6. Oliefilter
 7. Perslucht
 8. Perslucht + olie
 9. Olie

Benamingen schottencompressor

Benamingen schottencompressor
 1. Naar luchtketel
 2. Restolie naar inlaat retour
 3. Rotor met schotten
 4. Van inlaatfilter
 5. Regelklep voor luchttoevoer (afhankelijk van persdruk compressor)
 6. Oliekoeler
 7. C.a. 96% van de olie slaat hier neer
 8. Persluchtfilter

Codering schroefcompressor

Codering schroefcompressor
 • BR22V = Frequentie geregelde schroefcompressor

Inspectie: zintuigelijk

Wat Norm Actie bij afwijking
Oliepeil controleren (om de 50 bedrijfsuren) Olie moet binnen de boven- en ondergrens zitten Olie bijvullen met de voorgeschreven olie
Oppervlakte lucht/oliekoeler beoordelen (om de 50 bedrijfsuren) Geen vuil of stof op het oppervlakte Reinigen na elke 500 uur
Filterpaneel (om de 50 bedrijfsuren) Schoon Voorzichtig reinigen met persluchtstraal

Onderhoud

Onderhoudspunt Toelichting Middel/gereedschap
Olie verversen elke 2000 uur of jaarlijks (door vakbekwaam personeel, meestal leverancier) Olie voorgeschreven door fabrikant
Oliefilter vervangen elke 2000 uur of jaarlijks (door vakbekwaam personeel, meestal leverancier) Nieuw oliefilter
Oliescheidingsfilter vervangen elke 2000 uur of jaarlijks (door vakbekwaam personeel, meestal leverancier) Nieuw oliescheidingsfilter

Werkwijze onderhoud

PLACEHOLDER

 • Luchtfilter vervangen schroefcompressor

Werkwijze onderhoud

PLACEHOLDER

 • Onderhoud schroefcompressor door leverancier

Storing

Symptoom Oorzaak Oplossing
De machine start niet Geen voedingsspanning Controleer de voedingskabel
De transformatorbeveiliging is in werking getreden (bij sommige compressoren) Vervang de zekering
De compressor bereikt de werkdruk niet Er wordt te veel perslucht verbruikt Controleer het elektrisch/mechanisch systeem
De magneetklep aan de perszijde blijft gesloten Controleer het elektrisch/mechanisch systeem
Overmatig olieverbruik Olieafscheiderfilter is verontreinigd Vervang het olieafscheider-filter
Olieniveau is te hoog Zorg dat oliepeil weer in orde is (aftappen)
De machine start niet op Frequentieregelaar storing Lees de foutcode op de besturing of neem contact op met de leverancier

Heb jij nog een aanvulling over dit onderwerp?

Bijvoorbeeld een beeld of filmpje of interessante feitjes/weetjes? Mail het ons!