Enkelwerkend

Enkelwerkend
 • Belastbaar in één richting
 • Eén leidingaansluiting
 • Kracht in 1 richting
 • Ingaande slag door externe kracht

Dubbelwerkend

Dubbelwerkend
 • Belastbaar in twee richtingen
 • Twee leidingaansluitingen
 • Levert kracht tijdens in- en uitgaande beweging

 

 

Doorlopende zuigerstang

Doorlopende zuigerstang
 • Twee leidingaansluitingen
 • Levert kracht tijdens in- en uitgaande beweging

Enkelwerkend

PLACEHOLDER

 • De cilinder wordt uitgestuurd wanneer er aan de bodemzijde olie wordt toegevoerd
 • Het insturen van de cilinder wordt verzorgd door een externe kracht
 • De kracht wordt geleverd tijdens de uitgaande beweging van de cilinder
   
 

Dubbelwerkend

PLACEHOLDER

 • De cilinder wordt uitgestuurd wanneer er aan de bodemzijde olie wordt toegevoerd
 • Het insturen van de cilinder wordt verzorgd door aan stangzijde olie toe te voeren
 • De kracht wordt geleverd tijdens de uitgaande beweging en tijdens de ingaande beweging van de cilinder
   
 

Doorlopende zuigerstang

PLACEHOLDER

 • De cilinder wordt uitgestuurd wanneer er aan de bodemzijde olie wordt toegevoerd
 • Het insturen van de zuiger wordt verzorgd door aan de stangzijde olie toe te voeren
 • De maximale kracht in beide bewegingsrichtingen is bij deze cilinder even groot, bij gelijke stangdiameter.
   
 

Benamingen enkelwerkend

Benamingen enkelwerkend
 • Persaansluiting
 • Zuigerafdichting
 • Ontluchtingspoort
 • Veer
 • Stang
 

Benamingen dubbelwerkend

Benamingen dubbelwerkend

Benamingen doorlopende zuigerstang

Benamingen doorlopende zuigerstang
 • Zuigerstang
 • Zuigerstang
 • Cilinderhuis
 • Zuigerafdichting
 • Poort A
 • Poort B
 

Inspectie: zintuigelijk

Wat Norm Actie bij afwijking
Olielekkage Schoon,droog Oorzaak zoeken, afdichtingen vervangen
Beschadiging stang Glad oppervlak Vervangen

 

Onderhoud

Onderhoudspunt Toelichting Middel/gereedschap
Schoonmaken zuigerstangen Afhankelijk van omgeving  
Olie verversen Volgens onderhoudsconcept  
Filters vervangen Volgens onderhoudsconcept  

Storing

Storing/symptoom Oorzaak Actie
Olie lekkage langs de stang Afdichting functioneert niet meer Vervangen, nieuwe monteren

 

Heb jij nog een aanvulling over dit onderwerp?

Bijvoorbeeld een beeld of filmpje of interessante feitjes/weetjes? Mail het ons!