Radiator (motorkoeling)

Radiator (motorkoeling)
 • Koelt de koelvloeistof
 • Werkt door combinatie rijwind en fankoeling
 

Oliekoeler

Oliekoeler
 • Koelt de motorolie
 • Werkt meestal op rijwind, soms ondersteund met fan
 

Intercooler

Intercooler
 • Koelt de inlaatlucht uit de turbo of compressor
 • Koeling door rijwind
 

Werking motorkoeling

Werking motorkoeling
 • Warme koelvloeistof wordt naar de radiator gepompt
 • Koele lucht (rijwind, of aangezogen door de fan) koelen de radiator
 • Afgekoelde koelvloeistof wordt naar de motor gepompt.
 • De afsluitdop op de radiator is een overdrukventiel
 • Bij te hoge temperatuur en druk kan de vloeistof door dit ventiel ontsnappen
 

Werking oliekoeling

Werking oliekoeling
 • Warme olie uit de motor wordt in de oliekoeler gepompt
 • Rijwind koelt de radiator af
 • Afgekoelde motorolie wordt in het smeersyseem opgenomen
 

Werking intercooler

Werking intercooler
 • Warme inductielucht wordt door de turbo/compressor in de intercooler geperst
 • Koele lucht koelt de intercooler en daarmee de inlaatlucht.
 • De afgekoelde en verdichte inlaatlucht stroomt de verbrandingsruimte in.
 

Inspectie: zintuigelijk

Wat Norm Actie bij afwijking
Lekkage (vloeistof) Er mag geen olie lekken Lek zoeken, repareren of radiator vervangen
Lekkage (lucht) De intercooler mag geen lucht lekken Lek zoeken, repareren of intercooler vervangen
Beschadiging De radiator moet onbeschadigd zijn

Repareren of vervangen

Aansluitleidingen De aansluitleidingen mogen niet lekken

Aansluitingen controleren

 

Heb jij nog een aanvulling over dit onderwerp?

Bijvoorbeeld een beeld of filmpje of interessante feitjes/weetjes? Mail het ons!