Grootheden ventileren

Afkorting:Omschrijving:In:
Aggebruiksoppervlakte
Avloervloeroppervlakte verblijfsgebied of verblijfsruimte
EPCEPC energieprestatiecoëfficiënt 
Rcwarmteweerstand scheidingsconstructiem²·K/W
RVrelatieve vochtigheid%
TtemperatuurK
UglaswarmtedoorgangscoëfficiëntW/m²·K
qvluchtvolumestroomdm³/s
qv10luchtvolumestroom tussendm³/s
 binnen en buiten die [dm³/s] 
 ontstaat via kieren en naden 
 bij 10 Pa drukverschil 
qv10,specluchtdoorlatendheid per m²dm³/s
 gebruiksoppervlakte van de 
 woning 
qve;inftotaledm³/s
 toevoerluchtvolumestroom 
 door infiltratie 
vluchtsnelheidm/s
ηrendement%
θtemperatuur°C
Δpdrukverschilpa

Heb jij nog een aanvulling over dit onderwerp?

Bijvoorbeeld een beeld of filmpje of interessante feitjes/weetjes? Mail het ons!