Manometer

Manometer
 • Worden gebruikt voor het aangeven van een over- of onderdruk
 • De ranges lopen van -50mm onderdruk naar 10 tot 15 Bar overdruk
 • Om bij snelle drukstijgingen/dalingen beschadging van het wijzermechanisme te voorkomen is de meter vaak gevuld met glycerine
 • Uitgevoerd als drukverschilmeter met twee aansluitingen worden ook gebruikt om de verschildruk over een filter te meten
 • Bij een groot drukverschil geeft dit de indicatie dat het filter vervuild is

Temperatuurmeter

Temperatuurmeter
 • Geven de temperatuur van de aanwezige vloeistof in een leiding of vat aan
 • De meest gebruikte mechanismen om temperatuur om te zetten in een wijzeraanduiding zijn bi-metaal en capulair
 • Ranges van -20 graden Celsius tot +100 graden Celsius komen veelvuldig voor

Klepstandschakelaar

Klepstandschakelaar
 • Geven de open/dicht en/of de poortstand van een klep aan
 • De schakelaars kunnen in het klephuis intern of extern aangebracht zijn
 • Door de stand van open en dicht te monitoren en hierin de bewegingstijd mee te nemen is het mogelijk informatie over vervuiling slijtage van de klep te verzamelen (looptijd bewaking)

Manometer

Manometer

Temperatuurmeter

Temperatuurmeter
 • De werking van een temperatuurmeter met wijzer is gelijk aan een manometer. De schaalverdeling is vervangen door een schaal in graden Celsius/Fahrenheid.
 • Temperatuurverandering in een gesloten ruimte (opneembuisje gevuld met lucht of een vloeisstof) is gekoppeld aan de Bourdonbuis. De drukverandering, ontstaan door de temperatuur verandering, die ontstaat door het vergroten en verkleinen van het volume binnen het opneembuisje zorgt voor verbuiging van de Bourdon buis.

Klepstandschakelaar

Klepstandschakelaar
 • Een klepstandschakelaar controleert of de open- of dichtpositie van en klep of een ventiel bereikt is.
 • Voor onderhoudsregistratie is het mogelijk met behulp van de klepstandschakelaar voor open en dicht de looptijd van de klepcyclus te bepalen.
 • Indien de looptijd langer wordt geeft dit een onderhouds indicatie.

Manometer

Manometer

Temperatuurmeter

Temperatuurmeter

Klepstandschakelaar

Klepstandschakelaar

Manometer

 • Schoonmaken
 • Controleren aansluitingen
 • Controle op lekkage
 • Evenueel vervangen als Glycerine is verdampt of glas sterk vervuild is aan binnenzijde.

Temperatuurmeter

 • Schoonmaken
 • Controleren aansluitingen
 • Controle op lekkage
 • Evenueel vervangen als Glycerine is verdampt of glas sterk vervuild is aan binnenzijde.

 

Klepstandschakelaar

 • Controle op electrische aansluitingen
 • Controle juiste bevestiging
 • Afstellen op juiste eindstanden
 • Meten met universeelmeter NO (normally open) en NC (normally closed) werking.

Manometer

 • Lekkage Glycerine
 • Slecht kunnen uitlezen schaal door vervuiling

Vervangen is dan de beste optie.

Temperatuurmeter

 • Lekkage glycerine
 • Slecht kunnen uitlezen schaal door vervuiling

Vervanging is dan de beste optie.

 

Klepstandschakelaar

 • Losraken electrische verbindingen waardoor klepstand niet gesignaleerd wordt
 • Defect raken schakelaar door verkleving of vervuiling contacten.
 • Mechanisch onjuiste afstelling of losgeraakt van basis instelling.

Heb jij nog een aanvulling over dit onderwerp?

Bijvoorbeeld een beeld of filmpje of interessante feitjes/weetjes? Mail het ons!