Drukvat

Drukvat
 • Vangt wisselende drukken in het afname circuit van een warmtepompinstallatie op
 • Bestaat uit twee compartimenten gescheiden door een rubber- of kunstof balg. Het ene compartiment is gevuld met vloeistof de ander met lucht
 • Het compartiment gevuld met lucht kan in volume door de balg veranderen, hierdoor kunnen drukschommelingen opgevangen worden

Boilervat

Boilervat
 • Toegepast als warmtewisselaar is het vat voorzien van een verwarmingspiraal of elektrisch verwarmings element om vloeistof te verwarmen
 • Toegepast als buffervat heeft het vat heeft de functie van buffer om verwarmingscapaciteit te bufferen bij minder afname waardoor te vaak inschakelen van de compressor wordt voorkomen

Ontdooitank

Ontdooitank
 • Het water welke ontstaat uit het ontdooien van de buitenunit moet zonder beschadiging van de omgeving afgevoerd worden
 • Wordt hiervoor een speciale opvang gebruikt dan spreken we van een ontdooitank.

Drukvat

Drukvat
 • De werking van het drukvat berust op het principe van volume vergroting bij het verhogen van de temperatuur bij een vloeistof.
 • Het verschil in volume bij koud afgifte water en volledig verwarmd afgifte water wordt in het drukvat gecompenseerd.
 • Hierdoor is de druk in het systeem binnen zekere grenzen stabiel.
 • Onstaat er door te hoge verwarming een te grote volume vergroting dan zal het veiligheidsventiel aanspreken.

Boilervat

Boilervat
 • Een boilervat bestaat uit een tank van een bepaalde omvang (vaak 100L tot 300L) waarin een spiraalvormige leiding is geplaatst.
 • Het boilervat is gevuld met water.
 • Door de spiraalvormige leiding stroomt warm/heet water. Hierdoor geeft deze spiraalvormige leiding warmte af aan het omringende water in het vat.
 • Indien de capaciteit van de spiraalvormige leiding te klein is om het water in het vat tijdig op temperatuur te krijgen of als er gevaar voor salmonella infectie is past men dikwijls een electrische bijverwarming toe.
 • In het vat wordt een electrisch dompelelement geplaatst welke in trappen (1 kW-2 kW-3 kW) kan worden bijgeschakeld.

Ontdooitank

 • De ontdooitank is niet veel meer dan een ruimte om het water na ontdooien van de verdamper op te vangen en of gecontroleerd af te voeren.
 • Bevriezing van de verdamper kan ontstaan bij een bepaalde combinatie van temperatuur en luchtvochtigheid.

Drukvat

Drukvat

Boilervat

Boilervat

Ontdooitank

Afmetingen en manier van afvoer ontdooiwater afhankelijk van de plaatsing.

Kan door installateur in werk bepaald worden.

Materiaal zink of roestvaststaal.

Drukvat

 • Controle op bevestiging
 • Controle op inwendige lekkage (rubberwand binnen in het vat)
 • Controle op lekkage uitwendig.

Boilervat

 • onderhoud aan het boilervat concentreert zich op het constateren en verhelpen van eventuele lekkages
 • is er een electrische naverwarming dan is sluiting naar aarde (aardlek) en controle op de juiste afdichting van de bekabeling noodzakelijk.
 • indien een anode is geplaatst, ter bescherming van de boiler tegen corrosie, dan moet deze in het onderhoud worden meegenomen

Ontdooitank

 • Controle op vervuiling van het afwateringskanaal is de enige controle bij het onderhoud

Drukvat

Drukverlies door uitwendige lekkage of lekkage inwendig bij de rubberbalg zijn de meest voorkomende storingen.

Controle van de rubberbalg, door kloppen op het vat, geeft uitsluitsel over de staat van de rubberbalg.

Boilervat

Storingen in het boilervat zelf zijn meestal problemen met de electrische bijverwarming of het electrisch verwarmingselement.

Een niet juist werkende driewegklep, waterzijdig, kan voor onvoldoende warm water naar het verwarmingspiraal zorgen.

Binnen de warmtepomp menustructuur bestaat de mogelijkheid voor het instellen van een voorrangs regeling verwarming-tapwater. Deze instelling zorgt soms voor een verkeerde conclusie over het functioneren van de boiler. 

Ontdooitank

Overstromen van de ontdooitank door vervuiling van de afvoer is de enige storing die kan ontstaan.

Heb jij nog een aanvulling over dit onderwerp?

Bijvoorbeeld een beeld of filmpje of interessante feitjes/weetjes? Mail het ons!