Trilling niveausensor

Trilling niveausensor
 • Vloeistoffen, poeders, granulaat
 • Gevoelig voor vervuiling opnemer
 • Montage wand of top van tank
 • Een schakelpunt, nauwkeurig
 • Duurder
 

Elektrische geleiding niveausensor

Elektrische geleiding niveausensor
 • Geleidende- vloeistoffen, granulaat , poeders
 • Verstoring meting door stof of condensaatvorming
 • Montage wand of top tank
 • Een schakelpunt, zeer nauwkeurig
 • Duurder
 

Vlotter niveausensor

Vlotter niveausensor
 • Een vlotter wordt door vloeistof omhoog gedrukt
 • Een schakelcontact reageert op de verandering van de stand 
 • Meerdere schakelpunten zijn mogelijk
 • Gevoelig voor aangroei vlotter, verkleving of lek raken vlotter

Trilling niveausensor

PLACEHOLDER

 • Een piezo element brengt element (vork) in trilling (resonantie), product dempt de trilling (amplitude) sensor schakelt
 • Vleugel of schoep draait langzaam rond,schakelt door weerstand van product
 • Een vergelijkbaar mechanisch systeem dient als FLOW sensor
 • Een peddel/vaan reageert op een productflow, bijvoorbeeld boven een transportband met/zonder product

Elektrische geleiding niveausensor

PLACEHOLDER

 • Geleidbaarheid van het product schakelt middels elektronica een contact
 • Een andere uitvoering reageert op de capacitieve eigenschap van het product
 • Beide systemen zijn gevoelig voor aangroei door product 
 • Een ultrasoon niveausensor is een contactloze niveausensor    
 • Middels elektronica kan men ook schakelen op een productFLOW 
 • Twee temperatuursensoren (een wordt verwarmd), we schakelen op een temperatuurverschil veroorzaakt door de gas of vloeistofstroom

Inspectie: zintuiglijk

WatNormActie bij afwijking
Vervuiling sensor, aankleven SchoonReinigen
Vlotterlichaam, lek, los vervuildHeel en schoon, vrij bewegendAls lek dan vervangen

 

Vlotter niveausensor

Vlotter niveausensor

Heb jij nog een aanvulling over dit onderwerp?

Bijvoorbeeld een beeld of filmpje of interessante feitjes/weetjes? Mail het ons!