Terug naar Relais

Speciale relais

Tijdrelais

Tijdrelais
 • Opkomvertraagd
 • Afvalvertraagd
 • Meerdere tijdfuncties gecombineerd
 • Toegepast bij o.a. ster-driehoekschakeling
 • Diverse andere besturingen

Veiligheidsrelais

Veiligheidsrelais
 • Veiligheidscircuits
 • Noodstop, hekbeveiliging
 • Lichtschermen,  tweehandenbediening etc.
 • In verschillende veiligheidscategorieën verkrijgbaar
 • Toegepast bij risicovolle machines

Tijdrelais met opkomvertraging

PLACEHOLDER

 • Contacten schakelen een ingestelde tijd na bekrachtigen van het relais
 • Valt na deze tijd de spanning weg, dan schakelen de contacten direct terug

Tijdrelais met afvalvertraging

PLACEHOLDER

 • Contacten schakelen direct na bekrachtigen van het relais
 • Bij wegvallen van de spanning schakelen contacten na ingestelde tijd terug

Veiligheidsrelais

PLACEHOLDER

 • Functie: de gebruiker van de machine of installatie te beschermen tegen letsel of om erger te voorkomen. Dit laatste is meestal het geval bij een noodstop
 • Het veiligheidsrelais kent verschillende schakelkanalen (CH1, CH...). Als een kanaal is ingeschakeld, brandt de bij het kanaal behorende indicator (LED). De gebruikte contacten zijn altijd potentiaalvrij

Codering tijdrelais

Codering tijdrelais
 • A1 - A2 = stuurspanning
 • 15 = P-aansluiting wisselcontact
 • 16 = NC-aansluiting wisselcontact
 • 18 = NO-aansluiting wisselcontact
 • A1 - A2 = continuvoeding of stuurspanning
 • Y1 - Y2 = continuvoeding of stuurspanning
 • (bovenstaande afhankelijk van gekozen tijdfunctie)
 • Z1 - Z2 = aansluiting externe tijdbepaling
 • 15-16-18 wisselcontact

Codering veiligheidsrelais

Codering veiligheidsrelais
 • A1 - A2 = voeding AC
 • B1 - B2 = voeding DC
 • S11 - S12, S13 - S14, S21 - S22 en S33 - S34 = aansluiting bedieningscontacten
 • Y31 - Y32 = aansluiting feedbackbekrachtiging
 • 13 - 14, 23 - 24 en 33 - 34 = veiligheidscontacten
 • 41 - 42 = output aux

Tabel(len) coderingen

Tabel(len) coderingen
 • Specificaties tijdrelais

Tabel(len) coderingen

Tabel(len) coderingen
 • Specificaties veiligheidsrelais

Inspectie tijdrelais: zintuiglijk

WatNormActie bij afwijking
TemperatuurMaximaal handwarmSpanning en stroom controleren
Vervangen (TD)
KleurBuitenkant mag niet verkleurd zijnVervangen (TD)
GeurGeen brandluchtOorzaak vaststellen (TD)
Vervangen (TD)
AansluitingenEén adereindhuls per aansluitklem, adereindhuls deugdelijk bevestigd, geen koper zichtbaar, isolatie niet beschadigdRepareren (TD)

 

Inspectie tijdrelais: meten

WatNormActie bij afwijking
Stuur- en eventuele hulpspanningMaximaal genoemde spoelspanning plus of min 20%Oorzaak vaststellen (TD)
Open contactOneindige weerstandVervangen (TD)
Gesloten contactWeerstand kleiner 0,05 Ohm

Vervangen (TD)
Universeelrelais opnieuw insteken en steekverbindingen reinigen

ContactenMogen niet ernstig ingebrand zijn, geen spanningsverschil over contactenOorzaak vaststellen (TD)
Vervangen (TD)

 

Onderhoud speciale relais

OnderhoudspuntToelichtingMiddel/gereedschap
Visuele controle en schoonhoudenStof en vuil verwijderenGeen

 

Opkomvertraagd tijdrelais

Storing / symptoomOorzaakActie
Relais schakelt nietSpoel defect of niet aangestuurd

Controle aansturing (spanning) op spoel

Contact blijft plakkenSlijtage, te hoge belastingContact doormeten
Contacten schakelen te vroeg of te laatVerkeerde tijdinstellingControle instelling
Schakelt soms wel, soms nietSpoelspanning onvoldoendeControle spanning op spoel

 

Multifunctionele tijdrelais

Storing / symptoomOorzaakActie
Relais schakelt nietSpoel defect of niet aangestuurd

Controle aansturing (spanning) op spoel

Contact blijft plakkenSlijtage, te hoge belastingContact doormeten
Contacten schakelen te vroeg of te laatVerkeerde tijdinstellingControle instelling
Contacten schakelen volgens andere tijdfunctieVerkeerde functiekeuzeControle ingestelde functie
Schakelt soms wel, soms nietSpoelspanning onvoldoendeControle spanning op spoel

 

Aansluitschema tijdrelais opkomvertraagd

Aansluitschema tijdrelais opkomvertraagd

Aansluitschema tijdrelais multifunctioneel

Aansluitschema tijdrelais multifunctioneel

Heb jij nog een aanvulling over dit onderwerp?

Bijvoorbeeld een beeld of filmpje of interessante feitjes/weetjes? Mail het ons!