Aanzuigfilter

Aanzuigfilter
 • Zuivert de lucht van deeltjes groter dan 5 micron (0,005mm)
 • Bevindt zich voor de compressor
 • Filtermateriaal papier en poreus schuim
 • Toegepast als aanzuigfilter voor de compressor
 

Persluchtfilter

Persluchtfilter
 • Zuivert de lucht van deeltjes van 1á 5 micron (0,001-0,005mm)
 • Bevindt zich na de compressor
 • Toegepast om vuildeeltjes, condenswater en restolie uit de perslucht te halen
 

Actiefkoolfilter

Actiefkoolfilter
 • Zuivert de lucht van deeltjes groter dan 0,01 micron (0,00001mm)
 • Bevindt zich na het persluchtfilter
 • Houdt ook aërosols (in lucht opgeloste water- en oliedeeltjes) tegen
 • Toegepast in medische omgeving
 • Toegepast in voedselindustrie
 • Toegepast overal waar olieresten ongewenst zijn
 

Aanzuigfilter

Aanzuigfilter
 • Verontreinigde lucht (2) gaat door het filtermateriaal (1)
 • De gereidingde lucht (3) verlaat het filter

Persluchtfilter

Persluchtfilter
 • De van de compressor afkomstige lucht treedt bij 1 het filter binnen en passeert daarbij de wervelplaat (2)
 • Deze plaat is voorzien van schoepen die ervoor zorgen dat de lucht snel gaat ronddraaien
 • Door centrifugaal-werking slingeren de grove vuildeeltjes en vloeistoffen (denk aan olie en water) tegen de glazen filterkom (3)
 • Dit vuil en vocht zakt langs de komwand omlaag en verzamelt zich in het reservoir (5)
 • Dit vocht en vuil kan met een handaftap (9) of een vlotterkraantje worden afgetapt
 • De scheidingsplaat (4) voorkomt dat het vocht van het reservoir opspat en voorkomt zo dat vocht alsnog in de luchtstroom terugkeert
 • De luchtstroom, ontdaan van grof vuil en veel vocht, stroomt nu door het filterelement (7) en verlaat het filter
 • De metalen beschermkap (8) is voorzien van verticale kijksleuven
 
 

Actiefkoolfilter

Actiefkoolfilter
 • Bij het actief-koolfilter stroomt de lucht via de filterinlaat (1) naar de binnenkant van het filterelement (2)
 • De lucht stroomt dus door het filterelement (2) van binnen naar buiten, waarbij vaste vuildeeltjes worden opgevangen
 • De in de lucht zwevende olie- en waterdeeltjes (aërosols) worden door de actief-koollaag (3) samengevoegd tot druppels en zakken omlaag naar de bodem van het filterhuis (7)
 • In de bodem van het filterhuis zit een aftapinrichting (8) (automatische werkend)
 • De schone, olievrije lucht stroomt vervolgens langs de glazen filterhuiswand (6) omhoog naar de filteruitlaat (5)
 • De vervuilingsindicator (4) geeft het drukverschil aan tussen de in- en uitlaatzijde van het filter
 

Benamingen aanzuigfilter

Benamingen aanzuigfilter
 1. Filtermateriaal
 2. Verontreinigde lucht
 3. Gereinigde lucht

Benamingen persluchtfilter

Benamingen persluchtfilter
 1. Filterinlaat
 2. Wervelplaat
 3. Filterkom
 4. Scheidingsplaat
 5. Reservoir
 6. Filteruitlaat
 7. Filterelement
 8. Beschermkap
 9. Handaftap

Benamingen actiefkoolfilter

Benamingen actiefkoolfilter
 1. Filterinlaat
 2. Filterelement
 3. Actief-koollaag
 4. Vervuilingsindicator
 5. Filteruitlaat
 6. Filterhuiswand
 7. Filterhuis
 8. Aftapinrichting

Werkwijze onderhoud

PLACEHOLDER

 • Aanzuigfilter vervangen

Inspectie: zintuigelijk

WatNormActie bij afwijking
VervuilingVervuilingsindicator mag niet in het rode gebied staan (dan is het drukverschil > 0,3 bar)filter vervangen

Onderhoud

OnderhoudspuntToelichtingMiddel/gereedschap
AanzuigfilterVervangen na 1000 uren of als de indicator eerste aangeeft (volg instructies van de fabrikant)Filter en mogelijk gereedschap om het huis los te draaien
PersluchtfilterVervangen tussen 1000 en 2000 uren of als de indicator eerste aangeeft (volg instructies van de fabrikant)Filter en mogelijk gereedschap om het huis los te draaien
ActiefkoolfilterVervangen tussen 5000 en 10000 uren of als de indicator eerste aangeeft (volg instructies van de fabrikant)Filter en mogelijk gereedschap om het huis los te draaien

Heb jij nog een aanvulling over dit onderwerp?

Bijvoorbeeld een beeld of filmpje of interessante feitjes/weetjes? Mail het ons!